Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Naamgeving scholen, instellingen en scholengroepen

Als je over je instelling spreekt of schrijft, gelden er enkele afspraken. Net zoals je je logo kunt combineren met de signatuur ‘GO!’ voeg je ook in teksten en aan de telefoon ‘GO’ toe aan je instellingsnaam, de url van je website en je e-mailadressen.

GO! in de instellingsnaam

Het merk GO! krijgt op de volgende manier een plaats in de schoolnaam: GO! + instellingstype + naam en/of locatie
Voorbeeld: GO! basisschool De Vlinder
 
Het instellingstype schrijven we telkens voluit.
Instellingstypes die uit meer dan één woord bestaan mag je in een lopende tekst echter ook afkorten. In concreto zijn dat CVO, CDO, CLB, MPI, IBSO, BSBO en SBSO.
Voorbeeld: GO! CVO MeViZa
 • GO! academie
 • GO! basisschool
 • GO! middenschool
 • GO! internaat
 • GO! opvangcentrum
 • GO! tehuis
 • GO! kinderdagverblijf
 • GO! minicrèche
 • GO! freinetschool
 • GO! jenaplanschool
 • GO! leefschool
 • GO! daltonschool
 • GO! methodeschool
 • GO! technisch atheneum
 • GO! atheneum
 • GO! kunsthumaniora
 • GO! centrum voor volwassenenonderwijs of GO! CVO
 • GO! centrum voor leren en werken
 • GO! centrum voor leerlingenbegeleiding of GO! CLB
 • GO! instituut voor buitengewoon secundair onderwijs of GO! IBSO
 • GO! basisschool voor buitengewoon onderwijs of GO! BSBO
 • GO! school voor buitengewoon secundair onderwijs of GO! SBSO
 • GO! scholengroep
In een lopende tekst schrijven we het instellingstype (basisschool, technisch atheneum,…) met een kleine letter, afkortingen met hoofdletters.
Elk woord in de instellingsnaam krijgt een hoofdletter aan het begin.
Voorbeeld: “GO! IBSO De Beemden”
 
Het onderwijstype kan gecombineerd worden met de naam van de school (dit geniet de voorkeur), de locatie of beide.
De volgorde is dan zo: onderwijstype + naam
 • Voorbeeld: GO! medisch pedagogisch instituut De Vloedlijn
  onderwijstype + plaats
 • GO! kunsthumaniora Brussel
  onderwijstype + naam + plaats
 • GO! centrum voor volwassenenonderwijs Letterberg Gijzegem
In een combinatie met de naam van de school gebruiken we geen lidwoord.
Voorbeeld: “In GO! basisschool De Klimop…”
In een combinatie met de plaats gebruiken we wel een lidwoord. Voorbeeld: “In het GO! atheneum Hoboken…”
 
Het is wenselijk om de aanduiding ‘Koninklijk’ weg te laten bij de (technische) athenea. De notatie ‘koninklijk’ is een restant van het vroegere rijksonderwijs.
 
Dat wij het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn, blijkt duidelijker uit de aanduiding ‘GO!’. Als je de nieuwe naam – zonder “Koninklijk” – aanneemt, kun je een overgangsperiode inlassen.
Via een asterisk in de tekst voeg je dan “*vroeger: Koninklijk Technisch Atheneum Lokeren” toe.

Wat met de scholengroep?

Voor de benaming van de scholengroep geldt hetzelfde principe:

GO! + scholengroep + naam van de scholengroep

We schrijven telkens ‘scholengroep’ voluit. Enkele voorbeelden:

GO! scholengroep Adite
GO scholengroep Deinze-Tielt-Waregem
GO! Scholengroep Invento
GO! scholengroep Schelde-Dender-Durme
GO! scholengroep Vlaamse Ardennen

Opgelet: geen nummering meer!
Het aantal scholengroepen is aan het wijzigen. Opdat het voor de buitenstaander duidelijk zou zijn, vermeld je dus beter geen nummer in de benaming van je scholengroep.

GO! in de url van je website

De url van de school bouw je als volgt op: “www” + “go-“ + onderwijstype + naam + plaats + naam + plaats
Voorbeeld:
 • www.go-technischatheneumbrugge.be
 • www.go-cvotanera.be

GO! in een e-mailadres

Ook de extensie van een e-mailadres bouw je als volgt op: "@" + "go-" + onderwijstype + naam of + plaats of + naam = plaats
Voorbeeld: directeur@go-technischatheneumbrugge.be of secretariaat@go-cvotanera.be

Telefonisch

Bij het opnemen van de telefoon zeg je het best: ‘GO! , met , of ’. Bijvoorbeeld: GO! basisschool De Puzzel, met Nathalie, goedemorgen!
GO! spreek je uit als: ‘geeoo’ - niet ‘geejo’ of ‘go’ in het Engels.

Jouw contactpersoon

Communicatie

Beleid & Strategie

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel