Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Gebruik van de benaming GO!

Mondeling

GO! spreken we uit als 'geeoo' - niet 'geejo' of 'go' in het Engels.
 
In de dagelijkse omgang spreken we van: 'het GO!' of van 'het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap'.
 
Onze scholen benoemen wij met ‘scholen van de Vlaamse Gemeenschap’. In de omgang spreken we van 'de GO! scholen’ of ‘de GO! scholen van de Vlaamse Gemeenschap’.

Schriftelijk

In geschreven teksten gebruiken we altijd de omschrijving 'het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap’. Let op: na ‘GO!’ volgt geen komma, 'onderwijs' schrijven we met een kleine beginletter en 'Vlaamse Gemeenschap' met hoofdletters. Als we de benaming in een tekst meermaals herhalen, gebruiken we eerst eenmaal de volledige benaming en daarna kortweg 'het GO!'. Voor de scholen gebruiken we de omschrijving ‘de GO! scholen van de Vlaamse Gemeenschap’. 'Gemeenschapsonderwijs' wordt niet meer gebruikt.
Indien nodig, kun je er nog naar verwijzen met de uitdrukking 'voorheen Gemeenschapsonderwijs'.

Juridisch

Via het 'Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs' van 14 juli 1998 gaf het Vlaams Parlement onze instelling de benaming 'het Gemeenschapsonderwijs'. Het is juridisch correct om in elk officieel document (overeenkomst, akte,…), in de aanhef, bij het eerste gebruik, als partij, het volgende te schrijven:
‘...het Gemeenschapsonderwijs, verder het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap genoemd ...’
In de rest van de tekst wordt uitsluitend ‘GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap’ gebruikt.

Jouw contactpersoon

Communicatie

Beleid & Strategie

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel