Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Instellingen

Het GO! heeft leerlingen in voltijds en deeltijds onderwijs, in het leerplichtonderwijs of in het onderwijs buiten de leerplicht, in verschillende onderwijsniveaus en onderwijsvormen. Ons marktaandeel is dus niet in één cijfer te vatten.

Globaal kunnen we wel stellen dat de schoolbevolking in het GO! nu al enkele jaren groeit en dat het GO! gestaag aan marktaandeel wint, wat erop wijst dat ouders en cursisten de kwaliteit van het onderwijs en de eigenheid van het pedagogisch project van het GO! positief evalueren.

Per 1 februari 2020 telt het GO! in totaal 217.302 leerlingen. In vergelijking met de februaritelling van 2019 is het aantal leerlingen gestegen met 2,26%. In totaal noteren we 1.193  leerlingen meer  in het gewoon basisonderwijs en 2.748 leerlingen meer (+ 3,17%) in het gewoon secundair onderwijs.

In de onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) van het GO! zitten 1.593 leerlingen. Hun aantal is met 255 leerlingen toegenomen.

Onderstaande tabel [1] biedt een volledig overzicht op basis van de cijfers van 1 februari 2020, dus voor het schooljaar 2019-2020.


Bron: Statistisch Jaarboek departement Onderwijs


1] Inclusief OKAN- en Franstalige leerlingen