Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Leersteuncentra

​Decreet leersteun

Het nieuw decreet over leersteun, dat het M-decreet voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften vervangt, heeft als doel om verder te werken aan het draagvlak met het oog op een meer geleidelijke realisatie van inclusief onderwijs.

Het decreet omvat maatregelen op drie domeinen:

  • maatregelen voor het gewoon onderwijs, met focus op een sterke brede basiszorg en verhoogde zorg in de scholen;

  • de uitbouw van een duurzaam leersteunmodel voor kwaliteitsvolle leersteun aan scholen voor gewoon onderwijs;

  • maatregelen voor buitengewoon onderwijs met focus op kwaliteit en meer afstemming tussen gewoon en buitengewoon onderwijs.

In het decreet leersteun werd een nieuw model voor ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs uitgewerkt: het leersteunmodel. Ook werden er leersteuncentra opgericht.

Het decreet leersteun en het leersteunmodel gaan van start vanaf 1 september 2023.

De ambitie van het decreet leersteun is om ervoor te zorgen dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen met een maximale leerwinst. Het decreet wil de onderwijskwaliteit verhogen, maar ook werkbaarheid voor scholen en leerkrachten waarborgen.

Om een en ander in goede banen te leiden hebben de collega's van de Pedagogische begeleidingsdienst een vormingsaanbod uitgewerkt: het betreft webinars en een aantal kortlopende vormingen voor alle leerkrachten, zorgcoördinatoren en leerlingenbegeleiders. 

Via deze link kan je dat aanbod raadplegen.

Heb je vragen over het leersteundecreet of de leersteuncentra? 

Neem dan contact op met;

voor het basisonderwijs

voor het secundair onderwijsJouw contactpersoon

Sophie Van Cauwenberghe

beleidsmedewerker, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Liesbeth Hendrix

beleidsmedewerker, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Heidi Desmet

beleidsmedewerker, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel