Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Draaiboeken en handleidingen

Draaiboek studiebekrachtiging in het basisonderwijs

Het team leerplichtonderwijs heeft een draaiboek ontwikkeld waarin de voorwaarden en procedures voor de toekenning van het getuigschrift basisonderwijs te vinden zijn alsook het overleg en de beroepsmogelijkheid die ouders hebben bij het niet verkrijgen van het getuigschrift basisonderwijs.

In dit draaiboek gaan we enkel in op het juridisch kader en reiken we in een aantal bijlagen alle mogelijke  modelbrieven aan die tijdens de procedure bij het niet toekennen van het getuigschrift kunnen gehanteerd worden.

Vind je niet meteen wat je zoekt in de draaiboeken of heb je nog vragen? Aarzel dan niet om je vraag  door te sturen naar leerplichtonderwijs@g-o.be en wij helpen je zo snel mogelijk verder.

Draaiboek in verband met het inzetten op de warme transitie binnen kleuterparticipatie.

Het draaiboek  'Na succesvol verbinden, samen op stap' beschrijft de uitrol van vier verschillende scenario's die je kan toepassen wanneer je met je school wil inzetten op de warme transitie binnen kleuterparticipatie.

Concreet biedt dit instrument ondersteuning bij de keuzebepaling van het scenario dat het meest aansluit bij een lokale situatie binnen een scholengroep en/of individuele school.

Aansluitend kan het document 'Missie kinderopvang GO!'  hierbij worden ingezet.

Doe-pakket warme transities 
Binnen het bestaand gesplitst systeem kan je zelf en in samenwerking met netwerkpartners actie ondernemen en inzetten op een 'warme transitie' tussen thuis, buurt, kinderopvang en (kleuter)onderwijs.  

Heb je zin om met je lokale partners aan de slag te gaan om samen te bouwen aan warme transities in het leven van jonge (kwetsbare) kinderen en gezinnen? Gebruik dan zeker het doe-pakket Inzetten op warme transitie, ontwikkeld door Opgroeien, VVSG, intrans, Opgroeien in Brussel (VGC) en VBJK.

Wat?

Het is een kant-en-klaar pakket waarmee voorzitters of ondersteuners van een lokaal samenwerkingsverband (LOK, LOP, Huis van het Kind) aan de slag kunnen om laagdrempelig warme transitie op de agenda te plaatsen. Het biedt een praktische en volledig uitgeschreven leidraad met tips en methodieken. Andere exemplaren in deze reeks doe-pakketten: https://www.expoo.be/doe-pakket-toegankelijke-kinderopvang-voor-iedereen

Doelstellingen 

  • Deelnemers laten kennismaken met en sensibiliseren voor het thema warme overgang.
  • Inzicht verwerven in de betekenis en het belang om in te zetten op een warme overgang.
  • Zicht krijgen op bestaande praktijken in de gemeente/stad rond warme transitie kinderopvang/thuis ↔ school/buitenschoolse kinderopvang.
  • Formuleren van lokale acties om warme overgang te ondersteunen.

Randvoorwaarden?

  • Korte duur: 1.30u
  • Interactieve uitwisseling
  • Idealiter zijn er verschillende doelgroepen vertegenwoordigd in overleg (KO, school, ouders, bestuur, enz.).
  • Bereidheid om samen aan dit thema te werken en tot actie over te gaan.

Ondersteuning:
Voor vragen over dit doe-pakket kan je terecht bij:

 

Publicatie folder met informatie over de leerplicht voor vijfjarige kleuters en de voltijdse leerplicht

AGODI publiceerde recent een nieuwe folder 'Naar de basisschool: elke dag kwaliteitsvol onderwijs telt' op de website van kleuterparticipatie onder 'Instrumenten voor scholen en lokale partners'. Deze folder biedt bondige informatie over de leerplicht voor vijfjarige kleuters en de voltijdse leerplicht. Deze folder kan als houvast gebruikt worden door lokale partners die in gesprek gaan met ouders over het basisonderwijs.
https://www.onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/flyer_naar_de_basisschool.pdf

 

Jouw contactpersoon

Sophie Van Cauwenberghe

beleidsmedewerker, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Heidi Desmet

beleidsmedewerker, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel