Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Thema relaties & seksualiteit

 RSV.jpg

 Thema relaties & seksualiteit   

 

 

 

Op GO! scholen ontwikkelen leerlingen de nodige sociale vaardigheden om open en gepast met anderen om te gaan. Ze vormen elkaar in spel, samenwerken, vriendschappen en conflicten. GO! scholen willen hun leerlingen de nodige vaardigheden bijbrengen om respectvol en op een gepaste wijze relaties aan te gaan en hun seksualiteit te beleven. Onze scholen gaan respectvol om met de visie en seksuele identiteit van elke leerling. De scholen van het GO! willen hun leerlingen respect en sociaal engagement voor anderen bijbrengen.

Als school bepaal je zelf of en op welke manier ja aan dit thema werkt. Maar je werkt wel altijd doelgericht. Ter illustratie, kan je enkele doelstellingen vinden, die bij het thema passen.

Doelstellingen

  • Leerlingen gaan respectvol om met elke mens
  • Leerlingen gaan gepast om met vriendschap, verliefdheid, seksuele gevoelens en identiteit
  • Leerlingen kunnen een eigen mening vormen op basis van maatschappelijke aspecten van relaties en seksualiteit
  • Leerlingen beschikken over vaardigheden om respectvolle relaties te ontwikkelen
  • Leerlingen zijn weerbaar tegen invloeden uit de media en omgeving
  • Leerlingen weten waar ze terecht kunnen met vragen en problemen
  • Leerlingen weten hoe ze op een veilige en respectvolle manier hun seksualiteit kunnen beleven

Relaties en seksualiteit als onderdeel van het beleid rond leerlingenbegeleiding

De vier begeleidingsdomeinen binnen leerlingenbegeleiding beïnvloeden elkaar. Dit kunnen we ook illustreren aan de hand van het thema relaties en seksualiteit. Veel kinderen en jongeren krijgen te maken met relationele gebeurtenissen die het leren kunnen beïnvloeden. Denk aan verliefdheid, pesten, familiale situaties zoals scheiding, overlijden, enz. Dit kan een impact hebben op hun leren, hun fysieke gezondheid én sociaal-emotionele ontwikkeling. Een goede aanpak versterkt de leerlingen in hun identiteitsontwikkeling, veerkracht en weerbaarheid.

Werk maken van een beleid rond relaties en seksualiteit op school

Lees hier wat een beleid rond relaties en seksualiteit inhoudt, welke stappen je hiervoor neemt en welke materialen er al beschikbaar zijn.

Het raamwerk seksualiteit en beleid in onderwijs bundelt een modelvisie, concrete instrumenten en achtergrondinformatie om je kwaliteits-, preventie- en reactiebeleid op school vorm te geven.

Inspirerende documenten

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Het Vlaggenysteem voor onderwijs is een methodiek om seksueel gedrag in te schatten en gepast te reageren. Voor jongeren met specifieke behoeften heet dit instrument 'Buiten de lijnen'.

Leerlijn relaties en seksualiteit (pijler "educatie" van de gezondheidsmatrix)

In de leerlijn relaties en seksualiteit van Sensoa krijg je inzicht in de belangrijkste fasen in de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Seks en de wet (pijler "afspraken en regels" van de gezondheidsmatrix)

Sensoa legt je haarfijn uit wat de seksuele leeftijdsgrens is, wat toestemming en dwang volgens de wet is, enz.

Pesten

Ondersteuning bij het thema pesten (peer support, peer mediation, ..) vind je bij De Conflixers, het netwerk Kies Kleur tegen Pesten en ook op deze pagina 'pesten op school' van het departement Onderwijs en Vorming.

Sexting

Hoe ga jij als leraar of begeleider van kinderen en jongeren om met seksueel gedrag en relaties via nieuwe media? Deze webpagina bundelt adviezen, achtergrondinformatie, lesmateriaal, vorming en zelfs een leerlijn sexting!

Nood aan ondersteuning

Voor de ondersteuning bij een veranderingsproces of bij het vormgeven van een beleid kan de school rekenen op de PBD. Maar voor de thematische expertise rond het thema 'relaties en seksualiteit' werkt het GO! samen met  Sensoa.

Werk niet zomaar met iedereen samen rond het thema relaties en seksualiteit!

Twijfel je of het aanbod van een organisatie wel kwalitatief is en conform met het PPGO!? Bekijk zeker eens deze pagina. Je vindt er een lijst van organisaties die voldoen aan de kwaliteitscriteria voor vormingen over relaties en seksualiteit.

 

Nieuws