Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Thema gezondheid & milieu

 Gezondheid en milieu.jpg

Thema gezondheid & milieu                 

 

 

 
Het thema gezondheid en milieu gaat over de wijze waarop de school aandacht besteedt aan het milieu in en rondom het schoolgebouw. Denk bij (binnen)milieu in de school aan ventilatie, geluid, geur, licht, vocht, straling en stoffigheid. Bij buitenmilieu horen onderwerpen zoals veilig zonnen, teken, fijn stof, gsm-masten, …

Doelstellingen

  • Leerlingen gaan naar school in een net gebouw met gezonde lucht

Thema gezondheid en milieu als onderdeel van het beleid rond leerlingenbegeleiding

De vier begeleidingsdomeinen binnen leerlingenbegeleiding beïnvloeden elkaar. Dit kunnen we ook illustreren aan de hand van het thema gezondheid en milieu. Een ongezonde en onveilige schoolomgeving, zoals bijvoorbeeld slecht binnenmilieu, kan leiden tot diverse gezondheidsklachten (astma, allergieën, hoofdpijn, … ). Bovendien is er ook een negatieve invloed tussen bijvoorbeeld een hoge temperatuur, onvoldoende ventilatie en een slechte akoestiek op de leerprestaties van kinderen en jongeren. Aandacht voor gezondheid en milieu op school maakt jongeren weerbaar en veerkrachtig om veilig(er) om te gaan met bijvoorbeeld de gevolgen van straling, zonnen, vervuiling, enz.

Nood aan ondersteuning

Voor de ondersteuning bij een veranderingsproces of bij het vormgeven van een beleid kan de school rekenen op de PBD. Bij de gemeenschappelijke preventiedienst van het GO! kan je terecht voor inhoudelijke expertise rond het thema gezondheid en milieu. 

Voor het thema gezondheid en milieu heeft het GO! verschillende partnerorganisaties: het Vlaams Instituut Gezond Leven en MOS – duurzame scholen straffe scholen.

Inspirerende documenten

Gezondheid en milieu

Een opsomming van educatieve materialen en projecten rond het thema gezondheid en milieu vind je op de webpagina van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Lekker Fris, Air@school, gezonde lucht in de klas, een goed onderhouden ventilatiesysteem, een pesticidevrije schooltuin, een schoolstraat, aandacht voor teken na een uitstap in het groen… het zijn één voor één voorbeelden van projecten of maatregelen die een plaats kunnen krijgen in het beleid rond gezondheid en milieu op school.

Milieuzorg op school (MOS)

Ook MOS helpt je op weg om van je school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.

Geluid

Gehoorschade voorkomen is een belangrijk thema bij jongeren. De provincie biedt hierbij ondersteuning. O.a het pakket 'amai mijn (h)oren' is een hulpmiddel om jongeren te sensibiliseren voor gehoorschade.

Elektromagnetische straling

Elke dag worden we op verschillende manieren blootgesteld aan elektromagnetische straling (GSM, wifi, zendmasten, hoogspanningslijnen,… ). De blootstelling aan dat soort straling neemt de laatste jaren toe en onderzoek naar de (eventuele) gevolgen loopt volop. Een samenvatting van de meest recente inzichten vind je op de website van Departement Onderwijs en Vorming. Concrete adviezen en standpunten kan je ook opvragen bij de Gemeenschappelijke Preventiedienst van het GO!.

Begeleiding op maat

Een team van MOS-begeleiders staat klaar om op vraag en op maat van de school het duurzaam denken en doen bij leerlingen en schoolteam een plaats te geven op school. Bij de gemeenschappelijke preventiedienst van het GO! kan je terecht voor specifieke vragen rond preventie en veiligheid op school.

 

Jouw contactpersoon

Dean Hellebuyck

pedagogisch medewerker, Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel