Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Thema beweging & motoriek


 Thema beweging & motoriek

 

 


GO! scholen willen dagelijks beweging aanbieden. Naast de uren Lichamelijke Opvoeding zien onze scholen het als een opdracht om hun leerlingen tijdens de diverse pauzes, voor en na de schooltijd, mogelijkheden te bieden om meer te bewegen en dit te promoten. De leerlingen bewegen zo niet alleen meer tussen en na de lestijden, maar krijgen ook de smaak te pakken van een actieve leefstijl.

Als school bepaal je zelf of en op welke manier ja aan dit thema werkt. Maar je werkt wel altijd doelgericht. Ter illustratie, kan je enkele doelstellingen vinden, die bij het thema passen.

Doelstellingen

  • Leerlingen bewegen meer tijdens de schooluren
  • Leerlingen bewegen meer na de schooluren
  • Leerlingen kunnen vlot gebruikmaken van een degelijke infrastructuur en materialen
  • Leerlingen beseffen het belang van voldoende beweging en de relatie met andere gezondheidsfactoren
  • Leerlingen bewegen op een verantwoorde manier

Beweging en motoriek als onderdeel van het beleid rond leerlingenbegeleiding

De vier begeleidingsdomeinen binnen leerlingenbegeleiding beïnvloeden elkaar. Dit kunnen we ook illustreren aan de hand van het thema beweging. Door periodes van inactiviteit te doorbreken met korte bewegingsrijke activiteiten, scherp je o.a. de concentratie aan, wat het leren ten goede komt. Bovendien heeft het thema beweging niet enkel een invloed op de fysieke gezondheid, maar evenzeer op de sociale en mentale gezondheidsaspecten. Via bewegen en sporten leer je leerlingen ook samenwerken, omgaan met tegenslagen en hun weerbaarheid te verhogen.

Werk maken van een bewegingsbeleid op school

Meer weten over het bewegingsbeleid op school? Lees hier wat een bewegingsbeleid inhoudt, welke stappen je hiervoor neemt en welke materialen er al beschikbaar zijn om het bewegingsbeleid op school te stimuleren.

Nood aan ondersteuning

Voor de ondersteuning bij een veranderingsproces of bij het vormgeven van een beleid kan de school rekenen op de PBD. Maar voor de thematische expertise rond het thema 'beweging en motoriek' werkt het GO! samen met  Sport Vlaanderen en MOEV.

Ondersteuning op maat

Bij MOEV kan je ook terecht voor ondersteuning op maat van jouw school.

Motoriek en Prodia

Hoe kan een school elke leerling kansen geven om zich op motorisch vlak op eigen tempo te ontwikkelen? Hoe kan een school omgaan met leerlingen die meer zorg nodig hebben op motorisch vlak? Op deze vragen kan je een antwoord vinden in het Protocol Motoriek van Prodia.

Prodia streeft naar een meer gestandaardiseerde en kwalitatieve leerlingenbegeleiding binnen een continuüm van zorg. Het is een netoverstijgend project van Onderwijs (CLB's en onderwijsscholen). Prodia heeft een Algemeen Diagnostisch Protocol waarin denkkaders en richtlijnen voor leerlingenbegeleiding en diagnostiek worden toegelicht en zeven specifieke diagnostische protocollen die op verschillende ontwikkelings/functioneringsgebieden ingaan. In het kader van gezondheidsbeleid rond dit thema kan je beroep doen op het Protocol Motoriek rond motorische ontwikkeling en problemen.

Online leerlijn thema beweging & motoriek

ontdek met een handige zoekfunctie welke leerinhouden geschikt zijn voor jouw klasgroep, van de 1ste kleuterklas tot het 6de middelbaar. En, je vindt er ook bijhorende lesmaterialen!
https://www.gezondleven.be/leerlijnen

 

Nieuws