Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

C2 Beschermingsmiddelen tegen brand

Korte beschrijving:

Een beschermingsmiddel tegen brand is elke uitrusting waarmee men brand kan detecteren, signaleren, blussen, de schadelijke gevolgen ervan beperken, of de tussenkomst van de openbare hulpdiensten kan vergemakkelijken.

De aanwezige beschermingsmiddel tegen brand dienen op regelmatige tijdstippen gecontroleerd te worden met registratie in logboek.

Brandmeld- en brandalarmsystemen;

 • Autonome rookmelders;
 • Automatische snelblussers (bv. in de stookplaats op vloeibare brandstof);
 • Sprinklers;
 • Draagbare of mobiele snelblussers (poeder, water, koolzuurgas (co2), schuim);
 • Muurhaspels met axiale voeding, muurhydranten;
 • Ondergrondse en bovengrondse hydranten (buiten) …

Wetgeving:

 • NBN S 21-204 paragraaf 6.6.5
 • Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, en wijzigingen
 • Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen, art. 4 - 21
 • Toelichting en downloadlink: Titel 3 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de codex over het welzijn op het werk

Periodiciteit:

Periodieke controle

 • één keer per jaar, tenzij bij strengere voorschriften vanwege de fabrikant of de installateur of als men werkt met de regels van goed vakmanschap

Periodiek onderhoud

 • volgens de voorschriften van de fabrikant of de installateur

Uitvoering: 

Periodieke controle

 • deskundige personen, intern of extern aan de onderneming of instelling

Periodiek onderhoud

 • deskundige personen, intern of extern aan de onderneming of instelling