Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Crisiscel en crisiscentrum

 

Stel een crisiscel samen. Je kan hiervoor het sjabloon onderaan gebruiken.

Belangrijke rollen in de crisiscel worden, afhankelijk van de aard van de crisis, ingevuld door de directeur, preventieadviseur, algemeen directeur, TAC, interne leerlingenbegeleiding, slachtofferhulp, politie, (CLB) arts, preventieadviseur geneesheer, communicatiecoördinator van de school of scholengroep, persverantwoordelijke GO!, secretariaat, leerkrachten, …

Bepaal wie voor welke rol het meest geschikt is en denk ook steeds aan een mogelijke vervanger. Vul de concrete contactgegevens alvast aan in de lijst, en zorg voor een periodieke update.

Het CLB speelt in heel wat crisissen een belangrijke rol. Neem op voorhand contact op met hen en spreek af wie welke rollen vervult.

Ook de preventieadviseur speelt in heel wat crisissen (bv. arbeidsongeval, voedselveiligheid) een belangrijke coördinerende rol. Neem op voorhand contact op met hem/haar en spreek af wie welke rollen vervult.

Daarnaast leg je ook een contactlijst aan van andere betrokkenen.

Gebruik: crisiscel 

 

Duid een geschikte locatie aan waar je het crisiscentrum kan inrichten. Denk ook aan een locatie in de omgeving, voor het geval de school niet bereikbaar is. Bepaal waar je in geval van een ernstige crisis familieleden kan opvangen.

Gebruik: plaats en inrichting crisiscentrum 

 

Jouw contactpersoon

Nathalie Jennes

pers- en communicatieverantwoordelijke, Stafdiensten

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel