Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Verloven

Laatste update: 1 september 2023

31 augustus 2023 – besluit verloven onderwijspersoneel –definitief goedgekeurd door Vlaamse regering 
Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief een besluit goed dat aan de personeelsleden van het onderwijs recht op afwezigheid voor verminderde prestaties geeft om persoonlijke zorg of steun te verlenen aan een gezinslid of een familielid dat om een ernstige medische reden behoefte heeft aan aanzienlijke zorg of steun.  
Om tijdelijke tekorten in het onderwijs mee op te vangen, maakt het besluit het ook mogelijk dat het politiek verlof wordt opgeschort om tijdelijk een opdracht in het onderwijs op te nemen. Verder wordt de definitie van 'mindervalide kind', die gebruikt wordt bij het opvangverlof, aangepast. Daarnaast wordt bij herindiensttreding de mogelijkheid om een verlof voor verminderde prestaties op te schorten om een andere betrekking op te nemen, beperkt tot maximaal drie opeenvolgende schooljaren.  
Tot slot wordt de tijdelijke uitbreiding van het verlof wegens overmacht voor de personeelsleden van het onderwijs opgeheven. 
Het definitieve besluit en het advies van de Raad van State kan je hier raadplegen.
30 juni 2023 - voorontwerp van besluit verloven onderwijspersoneel – 2e goedkeuring door de Vlaamse regering 
Na onderhandelingen met de sociale partners keurt de Vlaamse Regering opnieuw principieel een besluit goed dat aan de personeelsleden van het onderwijs recht op afwezigheid voor verminderde prestaties geeft om persoonlijke zorg of steun te verlenen aan een gezinslid of een familielid dat om een ernstige medische reden behoefte heeft aan aanzienlijke zorg of steun. Om tijdelijke tekorten in het onderwijs mee op te vangen, maakt het besluit het ook mogelijk dat het politiek verlof wordt opgeschort om tijdelijk een opdracht in het onderwijs op te nemen. Verder wordt de definitie van 'mindervalide kind', die gebruikt wordt bij het opvangverlof, aangepast. Tot slot wordt de tijdelijke uitbreiding van het verlof wegens overmacht voor de personeelsleden van het onderwijs opgeheven.  
Dit wijzigingsbesluit wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.  
14 juni - voorontwerp van besluit verloven onderwijspersoneel – onderhandelingen in SC X afgerond

De Vlaamse Regering keurde principieel het besluit goed dat meerdere maatregelen omvat betreffende verloven voor onderwijspersoneel. De onderhandelingen rond dit wijzigingsbesluit zijn intussen afgerond. Het GO! diende een protocol van akkoord in dat kan gelezen worden in Op Stapel 15. Het besluit ligt nu voor advies bij de Raad van State.

26 mei  2023 – voorontwerp van besluit verlofstelsel onderwijspersoneel – eerste goedkeuring Vlaamse regering

Op 26 mei keurde De Vlaamse Regering principieel een besluit goed dat aan de personeelsleden van het onderwijs recht op afwezigheid voor verminderde prestaties geeft om persoonlijke zorg of steun te verlenen aan een gezinslid of een familielid dat om een ernstige medische reden behoefte heeft aan aanzienlijke zorg of steun. Om tijdelijke tekorten in het onderwijs mee op te vangen, maakt het besluit het ook mogelijk dat het politiek verlof wordt opgeschort om tijdelijk een opdracht in het onderwijs op te nemen. Verder wordt de definitie van 'mindervalide kind', die gebruikt wordt bij het opvangverlof, aangepast. Er wordt ook een beperking ingeschreven in de regeling met betrekking tot herindiensttreding. Tot slot wordt de tijdelijke uitbreiding van het verlof wegens overmacht voor de personeelsleden van het onderwijs opgeheven.  

Dit wijzigingsbesluit wordt geagendeerd voor onderhandelingen met de sociale partners. 

De stukken (met datum 20230526) kan je onderaan deze pagina raadplegen.