Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Transitie personeel onderwijs - welzijn

Voorontwerp van besluit over de transitie van sommige instellingen naar Welzijn 

De Vlaamse Regering keurde  principieel een besluit goed dat de transitie van (een deel van de) internaten van het beleidsdomein Onderwijs naar het beleidsdomein Welzijn regelt.  Dit besluit werd op 4 juli formeel onderhandeld met de sociale partners. Het GO! diende een protocol van akkoord in. Het ontwerp BVR zal vervolgens voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State. 

​Voorontwerp van decreet over de transitie van personeelsleden van sommige instellingen van Onderwijs naar Welzijn

Dit voorontwerp van decreet handelt over de overheveling van het personeel en de bijhorende personeelsgevolgen die gepaard gaan met de transitie van personeelsleden van sommige internaten van het beleidsdomein Onderwijs naar het beleidsdomein Welzijn.

Op 26 april 2023 werd  het ontwerp van decreet over de transitie van personeelsleden van sommige instellingen van Onderwijs naar Welzijn, aangenomen in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

Daardoor verandert de status van de tekst naar een volwaardig decreet. Via deze link vindt u de definitieve tekst met inbegrip van het advies van de Raad van State.

Jouw contactpersoon

Jan Fransen

teamcoördinator, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel