Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Leermeesters godsdienst en godsdienstleraars

Laatste update: 5 mei 2023

5 mei 2023 – definitieve goedkeuring door Vlaamse regering
Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief de regelgeving over de bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars. Voor protestantse godsdienst zijn er enkele toevoegingen aan de bekwaamheidsbewijzen naar aanleiding van naamswijzigingen van sommige opleidingen. 
Alle documenten zijn onderaan deze pagina raadpleegbaar.
10 maart 2023 –  goedkeuring na onderhandeling in Sectorcomité X 
Na onderhandelingen met de sociale partners wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel de regelgeving over de bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars. Voor protestantse godsdienst zijn er enkele toevoegingen aan de bekwaamheidsbewijzen naar aanleiding van naamswijzigingen van sommige opleidingen.  
Het wijzigingsbesluit wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.
17 februari 2023 – onderhandelingen in SC X afgerond

De onderhandelingen over het voorontwerp van besluit werden afgerond. Het GO! diende een protocol van akkoord in, dit kan je nalezen in de Op Stapel 2023-04.

Het voorontwerp ligt momenteel voor advies voor bij de Raad van State. 

3 februari 2023 - Principiële goedkeuring met het oog op onderhandelingen en adviesaanvraag aan de Raad van State

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars. Dit voorontwerp van besluit wijzigt het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars. Voor protestantse godsdienst zijn er enkele toevoegingen aan de bekwaamheidsbewijzen naar aanleiding van naamswijzigingen van sommige opleidingen. 

De Vlaamse Regering gelast de Vlaams Minister bevoegd voor onderwijs om het voorontwerp van besluit op de agenda te plaatsen van een gemeenschappelijke vergadering van het sectorcomité X en van de onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en de plaatselijke overheidsdiensten, en om het advies in te winnen van de Raad van State.

Jouw contactpersoon

Els Supply

teamcoördinator, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel