Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Leermeesters godsdienst en godsdienstleraars

​Laatste update: 7 februari 2023

3 februari 2023 - Principiële goedkeuring met het oog op onderhandelingen en adviesaanvraag aan de Raad van State

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars. Dit voorontwerp van besluit wijzigt het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars. Voor protestantse godsdienst zijn er enkele toevoegingen aan de bekwaamheidsbewijzen naar aanleiding van naamswijzigingen van sommige opleidingen. 

De Vlaamse Regering gelast de Vlaams Minister bevoegd voor onderwijs om het voorontwerp van besluit op de agenda te plaatsen van een gemeenschappelijke vergadering van het sectorcomité X en van de onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en de plaatselijke overheidsdiensten, en om het advies in te winnen van de Raad van State.