Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Onderwijspersoneel

​In deze rubriek komen de beleidsstandpunten en regelgeving rond het onderwijspersoneel aan bod. Het gaat momenteel om regelgeving inzake bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in volwassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs en secundair onderwijs, over de transitie van personeelsleden van Onderwijs naar Welzijn, het verlof voor verminderde prestaties en klokkenluiders.


Jouw contactpersoon

Jan Fransen

teamcoördinator, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel