Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Gezondheidsbeleid

​Laatste update: 14 september 2023

8 september 2023 - wijziging steunregeling scholen voor melk, fruit en groenten - definitieve goedkeuring
Door het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 over de ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen, kan het Departement Landbouw en Visserij steun verlenen aan scholen die gezonde tussendoortjes aanbieden aan leerlingen. Dit is bij basis- en buitengewoon secundaire scholen bekend als het subsidieprogramma ‘oog voor lekkers’. Meer info vind je op https://www.oogvoorlekkers.be/ 
Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering nu definitief dit besluit, zodat scholen nog meer gestimuleerd worden om gebruik te maken van de regeling. Zo wordt de steun, die op dit moment bestaat uit de werkelijke kosten, vervangen door een forfaitaire steunregeling en wordt de bewijslast bijgevolg vereenvoudigd. Er wordt voorzien in de mogelijkheid om melk onder enkele voorwaarden ook aan te bieden tijdens de schoolmaaltijden. Daarnaast wordt de regeling ook opengesteld voor onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs. Tot slot worden de administratieve bepalingen over de deelname- en steunverklaring, de engagementen die de school moet aangaan en het behandelen van de aanvragen, aangepast.
Het definitieve besluit en het advies van de Raad van State kan je via deze link raadplegen.
7 juli 2023 - wijzigingsbesluit steunregeling scholen voor melk, fruit en groenten – eerste goedkeuring Vlaamse regering 
Door het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 over de ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen, kan het Departement Landbouw en Visserij steun verlenen aan scholen die gezonde tussendoortjes aanbieden aan leerlingen.
De Vlaamse Regering heeft zijn eerste goedkeuring gehecht aan wijzigingen aan dit besluit, zodat scholen nog meer gestimuleerd worden om gebruik te maken van de regeling. Zo wordt de steun, die op dit moment bestaat uit de werkelijke kosten, vervangen door een forfaitaire steunregeling en wordt de bewijslast bijgevolg vereenvoudigd. Er wordt voorzien in de mogelijkheid om de melk onder enkele voorwaarden ook aan te bieden tijdens de schoolmaaltijden. Daarnaast wordt de regeling ook opengesteld voor onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs. Tot slot worden de administratieve bepalingen over de deelname- en steunverklaring, de engagementen die de school moet aangaan en het behandelen van de aanvragen, aangepast.  
Dit wijzigingsbesluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.