Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Onderwijs in de gemeenschapsinstellingen

Pagina delen

8 mei 2024 - decreet over het onderwijs in de gemeenschapsinstellingen die ter uitvoering van het jeugddelinquentierecht zijn opgericht - definitief goedgekeurd

Dit voorstel van decreet werd op 8 mei unaniem goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. 
 
In de gemeenschapsinstellingen wordt momenteel onderwijs georganiseerd in de vorm van huisonderwijs. Het onderwijs en het personeel dat dat aanbiedt, behoren tot de bevoegdheid van het agentschap Opgroeien, en de personeelsleden vallen onder de bepalingen van het Vlaams Personeelsstatuut. De gemeenschapsinstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor (de kwaliteit van) het (huis)onderwijs dat er verstrekt wordt. Inspelend op het rapport van de onderwijsinspectie van 2023, voorziet het decreet nu een regelgevend kader voor het onderwijs in die gemeenschapsinstellingen.  
 
Met dit decreet kiest het Vlaams parlement ervoor om de bevoegdheid voor het onderwijs in de gemeenschapsinstellingen bij het GO! te leggen en  wordt  er gewaarborgd dat jongeren die in een gemeenschapsinstelling verblijven, recht hebben op onderwijs dat door een school wordt georganiseerd. Gelet op de specifieke context van de gemeenschapsinstellingen wordt een sui-generisregeling uitgewerkt, waarbij voor elk van de drie gemeenschapsinstellingen een afdeling van een bestaande school voor gewoon of buitengewoon secundair onderwijs van het gemeenschapsonderwijs wordt opgericht: die afdeling heet de GI-afdeling.  Het schoolbestuur van de school voor secundair onderwijs die de GI-afdeling opricht, zal optreden als schoolbestuur.  
 
Na de goedkeuring van dit decreet, is er nog regelgeving nodig om de overheveling van de bevoegdheid van het beleidsdomein Welzijn naar Onderwijs in goede banen te leiden. Die zou in de loop van het schooljaar 2024-2025 rond moeten zijn. 
 
Het goedgekeurde decreet kan via deze link geraadpleegd worden. 

Heb je een vraag?

Beleid en belangenbehartiging - 02 790 97 15

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.