Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Decreet leersteun en het leersteunmodel

Een nieuw decreet, met name het decreet leersteun vervangt het M-decreet voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. 

De maatregelen worden pas ingevoerd vanaf schooljaar 2023-2024. In het decreet leersteun wordt een nieuw model voor ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs uitgewerkt: het leersteunmodel.

De ambitie is om ervoor te zorgen dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen met een maximale leerwinst. Het decreet wil de onderwijskwaliteit verhogen, maar ook werkbaarheid voor scholen en leerkrachten waarborgen.

De raden van bestuur van de GO! scholengroepen moeten op korte termijn al beslissingen nemen rond de leersteuncentra, die de huidige ondersteuningsnetwerken zullen vervangen. 

Tijdens het online overlegmoment van 2 september noteerden we alle vragen. Het antwoord op deze vragen staat in het groeidocument onderaan deze pagina. Nieuwe vragen nemen we er systematisch in op.

Er is nog heel wat onduidelijkheid rond de organisatie van leersteun en de leersteuncentra. Het verdere traject van de conceptnota via de verschillende interne en externe adviescommissies zal verduidelijking en verfijning brengen. Een aantal extra, verduidelijkende vragen zijn gesteld aan de overheid. 

De antwoorden in de Q&A zijn het resultaat van een grondige lezing van de memorie van toelichting bij het ontwerpdecreet en afstemming en overleg tussen de verschillende onderwijskundige diensten van het GO!.


Jouw contactpersoon

Bernard Billiet

beleidsondersteuner, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel