Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Leersteunmodel: naar een nieuw decreet

Het decreet leersteun is reeds enige tijd goedgekeurd door het Vlaams parlement en dus al van kracht. Aangezien het beleidsproces ten einde is, werd de informatie over het afgelopen beleidsproces op deze pagina overgenomen door de collega's van de afdeling NeO die u verder gaan ondersteunen bij de implementatie van dit decreet. Verdere informatie kan je vinden via deze link.

Ook bij de collega's van de pedagogische begeleidingsdienst kan je voortaan terecht voor ondersteuning.

Jouw contactpersoon

Bernard Billiet

beleidsondersteuner, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel