Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Decreet Leersteun en het leersteunmodel

De Vlaamse Regering zal het M-decreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vervangen door het Decreet Leersteun.

In het Decreet Leersteun wordt een nieuw model voor ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs uitgewerkt: het leersteunmodel.

Het Decreet Leersteun en het leersteunmodel gaan vanaf 1 september 2022 gefaseerd van start.

De huidige werkwijze van het ondersteuningsmodel blijft tot en met het schooljaar 2021-2022 van kracht.

Leerlingen die vandaag al recht hebben op ondersteuning, zullen die blijven krijgen. Ondersteuners blijven hun taak als ondersteuner opnemen.