Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Alcohol en andere drugs

Pagina delen

Op 1 april 2009 werd er voor de privésector een CAO over het voeren van een preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming afgesloten. Deze CAO nr. 100 verplicht elke onderneming in de privésector om een dergelijk beleid te voeren met de bedoeling werkgevers en werknemers te responsabiliseren.

Verplicht voeren van een welzijnsbeleid

Ook een werkgever uit de openbare sector is op basis van de bepalingen van de Welzijnswet van 1996 verplicht om een welzijnsbeleid te voeren. Dat beleid moet zoveel mogelijk risico's voorkomen of de schade beperken wanneer er zich toch risico's voordoen.

Het gebruik van alcohol en andere drugs op de werkvloer is een situatie die een invloed kan uitoefenen op het welzijn en de veiligheid van personeelsleden en hun (werk)omgeving. Vanuit deze context zou een preventiebeleid voor alcohol en andere drugs inherent moeten zijn aan een adequaat welzijnsbeleid.

GO! beleid alcohol en drugs

Voor onze scholengroepen is een beleid voor alcohol & drugs uitgewerkt en onderhandeld op het centrale niveau. De beleidsverklaring is volgens de tekst in principe algemeen geldend.

We willen hiermee het disfunctioneren op het werk ten gevolge van alcohol- of ander drugsgebruik voorkomen, het bespreekbaar maken en verhelpen.

De uitwerking van maatregelen en (interventie)procedures kunnen in elke scholengroep verder concreet uitgewerkt worden. Daarbij moet rekening worden gehouden met de cultuur en de specifieke arbeidsomstandigheden en arbeidsinhoud.

De uitgewerkte tekst van de scholengroep moet onderhandeld worden met de vakorganisaties op lokaal niveau.

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.