Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

A9 Onthaal en begeleiding nieuwe werknemers

Pagina delen

Korte beschrijving

Een werkgever organiseert het onthaal van elke beginnende werknemer en duidt een ervaren werknemer aan die ermee belast is deze te begeleiden. Dit houdt ook in dat de werkgever voor alle betrokken actoren de nodige informatie en opleiding voorziet inzake welzijn op het werk.

Het door de werkgever aangeduid lid van de hiërarchische lijn, belast met het verzekeren van het onthaal, tekent een document (controlelijst onthaal) onder zijn naam waaruit blijkt dat de nodige inlichtingen en instructies werden verstrekt, met betrekking tot het welzijn op het werk (onthaalbrochure). Het aangeduid lid van de hiërarchische lijn waakt over de naleving van de instructies en het vergewist er zich van of de (nieuwe) werknemers de inlichtingen goed hebben begrepen en in praktijk brengen.

De werkgever blijkt steeds de eindverantwoordelijke. Hij kan ook zelf het onthaal organiseren. In dat geval moet hijzelf het hierboven bedoelde document ondertekenen.  

Wetgeving

Periodiciteit

Dynamisch en voor de start van een nieuwe werknemer. Een actualisering van de controlelijst onthaal en de onthaalbrochure indien nodig.

Uitvoering

Algemeen directeur of het door de werkgever aangeduid lid van de hiërarchische lijn en de bevoegde preventieadviseur.

Heb je een vraag?

Veiligheid en preventie

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.