Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Modernisering SO

Pagina delen

De modernisering SO, die tot doel heeft zoveel mogelijk leerlingen naar een kwalificatie te leiden, stelt de school voor heel wat uitdagingen. Van scholen wordt uitdrukkelijk verwacht dat zij álle leerlingen maximaal kansen geven om de doelen te verwerven en hierbij een passende begeleiding voorzien.

Deze uitdagingen zijn:

 • het uittekenen van een behoeftedekkend studieaanbod
 • curriculumrealisatie (leerdoelen en -inhouden)
 • omgaan met schoolmoeheid/desgevallend spijbelproblematiek
  gelijke onderwijskansen (cf. thuistaal niet-Nederlands, hoge OKI …)
 • optimaliseren van onderwijsloopbanen (cf. leerlingenbegeleiding)
 • onderwijskwaliteit en kwaliteitsontwikkeling

De laatste jaren bevindt het secundair onderwijs zich in een veranderende en onrustige context: de implementatie van de nieuwe en opnieuw vernieuwde eindtermen, de nieuwe manier waarop de inspectie scholen zal doorlichten, de verhoogde aandacht voor onderwijskundig leiderschap dat start vanuit de verzameling en analyse van data, de wijzigende rol van de onderwijsprofessional, het leersteundecreet, de digitalisering, enzovoort. 

Tijdens het schooljaar 2022-2023 namen we in de opleiding 'Modernisering SO' heel wat schooldirecties en beleidsmedewerkers SO mee in drie online sessies, om vanuit de insteken flexibele organisatie, leerlingbegeleiding en motivatie anders te kijken naar hun school. Zie ons ondersteuningsmateriaal rond deze drie topics op de PBD-GO! Materialenbank van de GO! navigator (tegel modernisering SO). 

Wegwijzers Modernisering SO

Dit schooljaar willen we samen met schooldirecties en beleidsmedewerkers stilstaan bij de manier waarop we een aantal kerntaken van het onderwijs efficiënter kunnen organiseren

 

Opleiding: Modernisering SO voor beleid

Focus: versterken van het onderwijskundig en breed leiderschap

We bieden in het schooljaar 2023-2024 directies en beleidsteams de kans om na te gaan hoe ze de verschillende opdrachten van de school efficiënt(er) kunnen organiseren zodat de kerntaken centraal staan en elke onderwijsprofessional efficiënter en effectiever kan werken. 

We doen dat via vier HOE-vragen die telkens vanuit een andere blik naar de schoolrealiteit kijken. Uiteraard hebben we ook oog voor de manier waarop deze opdrachten structureel en cyclisch ingebed kunnen worden in de schoolpraktijk om zo tot een kwalitatief en duurzaam schoolbeleid te komen.

Design van de opleiding

We bieden, verspreid over het schooljaar, vier online infosessies aan van telkens maximaal 2 uur. Het gaat om één sessie per HOE-vraag waarin we de deelnemers wegwijs maken in diverse mogelijke antwoorden op die HOE-vraag.

Aan elke infosessie koppelen we een online terugkommoment/helpdesksessie om met verdere concrete vragen vanuit de deelnemers aan de slag te gaan. Deze duren ook maximaal 2 uur.  

De online opleiding wordt afgesloten met een fysiek live-event, de STOP & GO!, dat opgevat wordt als een groot intervisiemoment.

Doelgroep

Directies, TA(C)’s, beleidsmedewerkers, coördinatoren, vakgroep voorzitters en leraren die betrokken zijn bij beleidsvoering. 

Enkele verwachtingen en engagementen als je inschrijft

 • Een deelnemer kan zich voor één of voor meerdere infosessies inschrijven.
 • De deelnemer bereidt, aan de hand van een korte opdracht, de sessie voor. De concrete opdracht bezorgen we telkens één week vóór de sessie en de voorbereidingstijd zal niet meer dan 1 uur in beslag nemen.
 • Alleen wie effectief deelnam aan de online infosessie kan zich, na de infosessie, aanmelden voor het bijhorende online terugkommoment (= helpdesksessie). Wie aanmeldt voor het terugkommoment, geeft dan ook diens vraag mee die men tijdens de helpdesk graag besproken ziet.
 • Elke deelnemer, die zich doorheen het schooljaar in minstens één thema (van de vier) heeft verdiept, kan participeren aan de STOP & GO! (een intervisiemoment).

 

Heb je vragen omtrent je inschrijving, neem dan contact op met de projectmanager van deze opleiding: Kristel Vandermolen.

Meer PBD-GO! ondersteuning

Ontdek hoe PBD-GO! jou kan ondersteunen via de Materialenbank en Helpdesk.

Materialenbank en Helpdesk

Heb je een vraag?

Pedagogische begeleidingsdienst - 02 790 96 10
Kristel Vandermolen - 0496 75 42 17

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.