Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Kleuters

Pagina delen

Door de focus op resultaatsgericht onderwijs voor onder meer lezen, schrijven en rekenen wordt vaak met veel aandacht gekeken naar het aanbod in de lagere klassen voor de verschillende leergebieden. Maar essentieel voor al deze leerdomeinen is de aanzet die wordt gegeven voor het leren van kinderen in de kleuterklas hierrond. Kleuterklassen zijn al langer geen vrijblijvende speelplaatsen meer, al staat het spelend leren van jonge kinderen vanzelfsprekend wel centraal.


Niettegenstaande het kleuteronderwijs steeds wordt meegenomen in alle aangeboden trajecten, willen we als PBD-GO! de visie en daaraan gekoppelde didactiek ook afzonderlijk opnemen in een begeleidingstraject door zijn specificiteit en groot belang.

Niet uit de lucht gegrepen

Door evidence-informed en evidence-based praktijken samen te brengen en als referentiekader te hanteren, worden een aantal cruciale aspecten uit het aanbod voor de kleuters op de eigen school onder de loep genomen.

Kleuterfoto als startpunt

Na het invullen en analyseren van een kwaliteitsscan van het aangeboden onderwijs voor de jongste lerenden op school, wordt gekeken waar er kansen tot remediëren en excelleren liggen voor de weerhouden aspecten.

Klaar? Actie!

Op basis van de vaststellingen uit de kwaliteitsscan kan er uit:

 • Routines (systematisch werken)
 • Thema's (thematisch werken)
 • Zelfsturing van de kleuter
 • Rijke speelleeromgeving
 • Taalkrachtig aan de slag (al dan niet vertrekkend vanuit de resultaten van de KOALA-taalscreening)
 • Socio-emotionele ontwikkeling van de kleuter
 • Breed observeren en evalueren van kleuters
 • Kracht van etnisch-culturele en talige diversiteit

worden gekozen om acties op touw te zetten op weg naar excellent kleuteronderwijs.

 

Verandertraject: Kleuteronderwijs

Bij aanvang van het traject wordt een focus gekozen binnen de doelstellingen uit het curriculum en zullen deze op maat van en in dialoog met de school geoperationaliseerd worden.

 • Leerkrachten nemen de doelen uit de leerplannen als leidraad bij het plannen van de activiteiten in de klas.
 • Leerkrachten zorgen voor horizontale en verticale samenhang.
 • Leerkrachten voorzien een doelgericht en ontwikkelings-stimulerend basis, thematisch en systematisch aanbod.
 • Het kleuterteam ontwikkelt samen met de directie en zorgcoördinator een concreet actieplan voor die aspecten van hun aanbod die ze kwalitatief willen versterken doorheen alle kleuterklassen.

 

Opbouw

We plannen de trajecten in via de jaarlijkse begeleidingsovereenkomst tussen PBD-GO! en je scholengroep.

 

Schematische voorstelling van de opbouw van het VT basisonderwijs. 1. BSA, 2. resultaten en effecten, 3. input en vorming, 4. begeleiden einde schooljaar en tot slot 5. opstart nieuw schooljaar

Effecten

 • Kleuters ontwikkelen zich tot zelfredzame en geëngageerde lerenden onder begeleiding van een deskundig kleuterteam.
 • Het kleuterteam bewaakt voortdurend zelf de kwaliteit van zijn aanbod en stuurt bij daar waar nodig en excelleert daar waar het kan.

 

Verdere professionalisering

Via de PBD-GO! materialenbank, helpdesksessies en opleidingen en vormingen kunnen schoolteams, leden van kernteams kleuter of bevlogen kleuterleraren zich verder en specifieker professionaliseren.

Wie graag aan de slag wil als voortrekker voor de wiskunde activiteiten bij kleuters, kan zich hierin specialiseren met de vorming 'Wiskunde: expert-coach onderbouw (K1,K2;K3)'.

Schrijven zonder alfabet, Interactief voorlezen in de klas, Op weg naar lezen en Meertalige leerlingen in mijn klas: wat nu? zijn niet te missen vormingen voor die kleuterleraren die zich willen verdiepen in activiteiten rond Nederlands om hun kleuters een sterke start in hun schoolloopbaan te geven.

Maar ook deze vormingen zijn niet te missen:

Dit aanbod komt naar de school toe of wordt digitaal of in het huis van het GO! aangeboden.

Op de hoogte blijven van vormingen en helpdesksessies kan eenvoudig via onze GO! nieuwsbrief. Nog niet geabonneerd? Doe het snel hier.

Heb je vragen of ideeën over en rond vormingen? Bezorg ze aan sylvie.decommer@g-o.be.

Meer PBD-GO! ondersteuning

Ontdek hoe PBD-GO! jou kan ondersteunen via de Materialenbank en Helpdesk.

Materialenbank en Helpdesk

Heb je een vraag?

Pedagogische begeleidingsdienst - 02 790 96 10

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.