Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Samenstelling, bevoegdheden en mandaat

Pagina delen

Samenstelling en bevoegdheden 

De raden van bestuur zijn bevoegd voor de organisatie van het GO! in hun regio op het vlak van: 

 • algemeen beleid
 • pedagogisch beleid
 • personeelsbeleid
 • materieel en financieel beleid 

Elke raad van bestuur is samengesteld uit tien leden

 • 6 leden die rechtstreeks worden verkozen door de leden van de schoolraad
 • 3 leden die via coöptatie worden aangevuld op voorstel van het college van directeurs
 • 1 algemeen directeur die eveneens deel uitmaakt van de raad van bestuur en een raadgevende stem heeft 

De raad van bestuur wordt verkozen voor een periode van vier jaar.

Meer details vind je in het bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998 in het hoofdstuk over de raad van bestuur van de scholengroep (artikel 21 t.e.m. 25 van het BDGO). 

Een lijst van de scholengroepen staat op GO! pro. 

Mandaatperiode

De huidige mandaatperiode loopt van 1 april 2022 tot en met eind maart 2026. 
 
Wanneer een gecoöpteerd lid ontslag neemt, vindt er een coöptatie plaats voor de opvulling van het mandaat door de zes rechtstreeks verkozen leden. 
 
In het geval dat een rechtstreeks verkozen lid van de raad van bestuur van een scholengroep ontslag neemt of om een andere reden het mandaat niet verder kan opnemen, zal nagegaan worden of er opvolgers zijn. Als er geen opvolger is zullen er verkiezingen worden gehouden voor de invulling van het mandaat. 

Heb je een vraag?

Sophie Van Cauwenberghe - 02 790 93 28

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.