Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Vlaams beleid Digisprong

Pagina delen

Digitalisering in Vlaams onderwijsbeleid

Het onderwijs bevindt zich de afgelopen jaren in een stroomversnelling op het vlak van digitale transformatie. De coronacrisis, die alle tekortkomingen op dat vlak pijnlijk blootlegde, wakkerde die razendsnelle evolutie verder aan. Vanuit die optiek is het niet verwonderlijk dat de Vlaamse overheid de digitalisering van het leerplichtonderwijs als een van de pijlers van het postcoronarelanceplan lanceerde, met eind 2020 de visietekst ‘Digisprong, van achterstand naar voorsprong’ en een forse investering van 375 miljoen euro. Later werd ook de mogelijkheid van afstandsonderwijs in het secundair onderwijs decretaal verankerd.

Kenniscentrum Digisprong

De oprichting van het Kenniscentrum Digisprong vormde één van de vier speerpunten van de visienota Digisprong van de Vlaamse Regering.

Het Kenniscentrum Digisprong helpt schoolleiders, leraren en ICT-coördinatoren om educatieve technologieën te gebruiken. Thema's die daarbij aan bod komen zijn onder meer ICT-beleid, ICT-infrastructuur, professionalisering, digitale leermiddelen, veiligheid en privacy, e-inclusie, ... .

Het GO! maakt deel uit van de adviserende stuurgroep van het Kenniscentrum Digisprong.  

Digitaal onderwijs als speerpunt in GO! Memorandum

Digitaal onderwijs is één van de speerpunten in het het GO! Memorandum 2024-2029 'Een kompas voor een sterk onderwijsbeleid'. 

In het memorandum wordt digitalisering in het onderwijs als een belangrijke opdracht voor het onderwijsbeleid geduid. Volgende adviezen worden meegegeven:

 • Ontwikkel een langetermijnvisie op de digitalisering van het onderwijs
 • Voorzie in mogelijkheden tot verdere professionalisering op ICT-vlak
 • Neem een ondersteunende rol op door een dialoog mogelijk te maken tussen de sector van de onderwijstechnologie, de onderwijsverstrekkers en het beleid, door ondersteuning aan te blijven bieden vanuit het Kenniscentrum Digisprong. 
 • Bevorder e-inclusie door aandacht te besteden aan de ongelijke toegang van leerlingen tot digitale infrastructuur en ongelijke randvoorwaarden.
 • Garandeer recurrente investeringen in digitale infrastructuur en leermiddelen.

Heb je een vraag?

Steven De Pauw - 02 790 98 25

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.