Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

GO! memorandum

Pagina delen

Kompas

Het GO! memorandum 2024 – 2029 en het Eisencahier zijn klaar.

Op 1 februari werd het GO! memorandum gelanceerd in het Vlaams Parlement.
Je kan het memorandum en het eisencahier 2024-2029 hier alvast inkijken
Wil je graag een papieren exemplaar hebben? Dan kan je een mailtje sturen naar communicatie@g-o.be

Kompas voor sterk onderwijsbeleid

2024 wordt een jaar van verkiezingen: in mei van dat jaar kiezen we als burgers nieuwe Europese, federale en regionale parlementen, in oktober doen we dat ook nog eens voor nieuwe provincie-, gemeente- en districtsraden. 

In aanloop daartoe stelt het GO! gewoontegetrouw een memorandum op met beleidsaanbevelingen voor de toekomstige Vlaamse Regering.
Sinds 2014 kiest het daarbij bewust voor een participatieve aanpak. Dat komt erop neer dat de mensen die effectief instaan voor ons onderwijs ook zelf mee kunnen beslissen wat er in het memorandum terechtkomt. Tenslotte hebben beslissingen van de regering met betrekking op onderwijs toch vooral impact op onze scholen en andere onderwijsinstellingen zelf. 
Het is in het belang van onze scholen, van wie er werkt en wie er onderwijs volgt, dat zo'n memorandum goed onderbouwd is. Daarbij kan iedereen zijn steentje bijdragen: leerlingen, hun ouders, leerkrachten, directeurs en alle anderen die professioneel bij het onderwijs betrokken zijn. 

Samen kunnen we de koers van het toekomstige onderwijsbeleid van de Vlaamse Regering trachten te beïnvloeden. Een koers die ons leidt naar een sterk, kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind, elke jongere, elke cursist. Ons memorandum kan zo een kompas worden voor de komende regering.

Deelname van onderwijsprofessionals en ouders 

Fase voltooid: Aan de hand van een onlinebevraging in oktober 2022 vragen we ouders en onderwijsprofessionals om de onderwijsuitdagingen te benoemen. Waar liggen jullie wakker van? 

Fase voltooid: In november en december 2022 nodigden we directies en coördinatoren uit voor verdiepingsessies. We verdiepten de antwoorden uit de bevraging en zetten een eerste stap naar mogelijke oplossingen.  In totaal gingen zo 16 sessies door met professionals uit centra voor leerlingenbegeleiding, Raad van het GO!, volwassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, kunstsecundair onderwijs, ouders, basisonderwijs, secundair onderwijs, buitengewoon basisonderwijs, buitengewoon secundair onderwijs, de ondersteuningsnetwerken, CODI, DICO.

Fase voltooid:  Tijdens 5 regionale denkavonden in februari en maart 2023 verzamelden we beleidsaanbevelingen. GO! onderwijsprofessionals schreven aanbevelingen aan zes thematische gesprekstafels: de loopbaan van de onderwijsprofessional, infrastructuur, digitalisering & hybride leren, gelijke onderwijskansen, inclusieve leer- en leefomgeving, levensbeschouwelijke vakken.

Fase voltooid:  Inspraak scholengroepen: van 17 april tot midden mei kunnen de scholengroepen een operationele kwaliteitstoets maken op de tussentijdse resultaten uit alle stappen van het GO! memorandum. In april en mei werden deze tussentijdse resultaten ook vanuit een netbrede beleidsbril bekeken door collega's uit de verschillende afdelingen in het Huis van het GO!.

Fase voltooid: Een redactieteam schrijft gebaseerd op alle resultaten en feedback de aanbevelingen uit voor het GO! memorandum 2024. Deze tekst wordt voorgelegd aan de directieraad (12 juni) van de centrale diensten van het GO! en de managementraad (19 juni) met een afvaardiging uit het huis van het GO! en de scholengroepen. Tenslotte volgt de agendering op de Raad van het GO! van 7 juli 2023 voor een definitieve goedkeuring van de inhoud.

Fase voltooid: Tijdens de zomervakantie en in september gebeurt de copywriting en het visueel ontwerp van het GO! memorandum 2024 en het bijhorende eisencahier.

Februari 2024: lancering van het GO! memorandum 2024.

denkavond Zottegem - mensen discussiëren aan een tafel

Deelname voor leerlingen

Leerlingen konden ook hun zegje doen voor het GO! memorandum 2024 in schooljaar 2022-2023. Hun begeleiders kregen ervaring in de kneepjes rond participatie en actief burgerschap. Het traject werd gekoppeld aan relevante onderwijsdoelen.

Fase voltooid: Een online bevraging voor het basisonderwijs en secundair onderwijs waar alle leerlingen in elke school aan kunnen deelnemen. 

Fase voltooid: Een traject voor 120 leerlingenambassadeurs van het GO!. Deze 120 ambassadeurs vertegenwoordigen alle leerlingen. Ze worden ondergedompeld in een democratische proces waarbij hun stem impact heeft.

Fase voltooid: Tijdens een regionale workshop lijsten de leerlingen hun eisen op voor de school van de toekomst en wat ze verwachten van een nieuwe Vlaamse Overheid. Dit presenteren ze aan een groep onderwijsprofessionals.

Fase voltooid:  Op 17 april 2023 komen de leerlingenambassadeurs samen in het Vlaams Parlement voor een feestelijke afsluiter. Ze worden volksvertegenwoordiger voor een dag en stemmen over hun beleidsaanbevelingen!

Fase voltooid: De aanbevelingen van de leerlingen werden verwerkt en opgenomen in de tekst voor het GO! memorandum 2024.

leerlingen in het halfrond van het Vlaams parlement

Heb je een vraag?

Elisabeth De Vleesschauwer - 02 790 93 17
Beleid en belangenbehartiging - 02 790 97 15

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.