Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Digitale leermiddelen en tools

Pagina delen

Welke digitale leermiddelen en e-content?

Zowel voor directies en ict-coördinatoren als voor leerkrachten is kiezen van tools en digitale leermiddelen niet steeds eenvoudig. Naast vragen over de pedagogisch-didactische geschiktheid en efficiëntie, rijzen er ook vaak twijfels over de duurzaamheid, informatieveiligheid, technische kwaliteit, enz.

Een goed startpunt is het maken van een overzicht van tools die in de school gebruikt worden, geordend in een aantal categorieën, om van daaruit keuzes te maken en te bepalen welke ondersteuning voor welke tools zal worden voorzien op schoolniveau.

Een toolwiel of appwheel kan hierbij helpen. In een toolwiel of appwheel kan je visueel - in 3 concentrische cirkels - weergeven welke tools in jouw school voor welke leeractiviteiten gebruikt worden. De drie cirkels weerspiegelen de mate van ondersteuning die jouw school biedt voor de tools in de cirkel. Tools in de binnenste cirkel vormen het hart van jouw digitale leeromgeving. Deze tools worden door de meeste leerlingen gebruikt en leerkrachten kunnen voor het gebruik van deze tools beroep doen op handleidingen of navormingen. De middelste cirkel bevatten de meer specifieke tools. Deze worden gebruikt binnen specifieke richtingen of vakken. Mogelijks bied je handleidingen of navormingen aan voor deze tools aan de specifieke leerkrachten die deze tool gebruiken. De tool in de buitenste cirkel zijn tools die nog in de experimenteerfase zitten. Deze worden aangereikt als mogelijkheid, ter inspiratie. Vanuit de school wordt in principe geen ondersteuning voor deze tools voorzien. Meer info vind je onder meer op https://abc-ld.org/tool-wheel/  . 

Voor digitale leermiddelen (e-content) is een soortgelijke oefening mogelijk. Het project GO! Digital Store heeft ook als doel om hier ondersteuning voor te bieden.

Heb je een vraag?

Steven De Pauw - 02 790 98 25
E-content - 02 790 97 51

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.