Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Verzamelbesluit

Pagina delen

29 maart 2024 - voorontwerp van verzamelbesluit - tweede principiële goedkeuring door Vlaamse regering 

Na verschillende adviezen en na onderhandelingen met de sociale partners, keurde de Vlaamse regering opnieuw principieel het besluit goed dat diverse besluiten wijzigt over de structuur en organisatie van het leerplichtonderwijs, het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het hoger onderwijs.  
Over dit wijzigingsbesluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State. 

23 februari 2024 - voorontwerp van verzamelbesluit - voorlopig goedgekeurd door Vlaamse regering

De Vlaamse Regering wil een aantal bestaande besluiten rond onderwijs verbeteren en aanvullen naar aanleiding van diverse decreetwijzigingen of om in te spelen op nieuwe situaties in de praktijk. Daarnaast zijn er ook een aantal technische correcties, verduidelijkingen en aanvullingen van bestaande besluiten. Ze keurt hiervoor principieel het besluit goed dat diverse besluiten wijzigt over de structuur en organisatie van het leerplichtonderwijs, het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het hoger onderwijs.  
 
Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en van de Gegevensbeschermingsautoriteit.  
 
Het wordt ook voor onderhandeling voorgelegd aan de sociale partners en gaat daarna voor advies naar de Raad van State. 
 
De stukken zijn nog niet publiek beschikbaar gesteld. 

Heb je een vraag?

Els Supply - 02 790 96 50
Beleid en belangenbehartiging - 02 790 97 15

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.