Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Onderwijsinternaten

Pagina delen

Het decreet onderwijsinternaten is van kracht. Het beleidsproces is ten einde. De informatie over het afgelopen beleidsproces op deze pagina overgenomen door de collega's van de afdeling NeO die u verder gaan ondersteunen bij de implementatie van dit decreet. Verdere informatie kan je vinden via deze link. Ook bij de collega's van de pedagogische begeleidingsdienst kan je voortaan terecht voor ondersteuning. 

3 mei 2024 - besluit van de Vlaamse Regering over het afsprakenkader en ondersteuningsplan voor jongeren die in het kader van de jeugdhulpverlening in een onderwijsinternaat verblijven - definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering

Na advies van de Raad van State keurde de Vlaamse Regering definitief het besluit goed over het afsprakenkader en ondersteuningsplan dat opgesteld wordt voor jongeren die in het kader van de jeugdhulpverlening verblijven in een onderwijsinternaat.  
De definitieve documenten kan je hier raadplegen: nota aan en besluit van de Vlaamse regering, advies van de Raad van State, advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit
  
  

23 februari 2024 - voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over het afsprakenkader en ondersteuningsplan voor jongeren die in het kader van de jeugdhulpverlening in een onderwijsinternaat verblijven - voor advies naar Raad van State

De Vlaamse Regering heeft haar principiële goedkeuring gehecht aan het besluit over het afsprakenkader en ondersteuningsplan dat opgesteld wordt voor jongeren die in kader van de jeugdhulpverlening verblijven in een onderwijsinternaat. Het besluit regelt de wijze waarop het afsprakenkader en ondersteuningsplan opgesteld wordt, wie hierbij betrokken wordt, wat de minimale inhoud is en wie het afsprakenkader en ondersteuningsplan moet ondertekenen. Het afsprakenkader en ondersteuningsplan zijn het resultaat van een kwaliteitsvol traject dat gelopen wordt met de jongere, zijn ouders, het onderwijsinternaat, jeugdhulpaanbieders en desgevallend de jeugdrechter en de sociale dienst jeugdrechtbank.  
Je vindt meer info in de nota aan en het besluit van de Vlaamse Regering. 
Over dit besluit wordt nu advies ingewonnen van de Raad van State. 

26 januari 2024 - besluit tot toekenning subsidies jaar 2024 aan organisaties ikv samenwerkingsverbanden ‘1 gezin, 1 plan' - definitieve goedkeuring

In het kader van de samenwerking tussen de onderwijsinternaten en Welzijn voor kinderen en jongeren die vanuit een verontrustende opvoedingssituatie in het onderwijsinternaat verblijven, is er een samenwerking opgezet met  1 gezin, 1 plan. Doel van deze samenwerking is de jeugdhulp zo dicht mogelijk bij de natuurlijke context van kinderen en jongeren te brengen en zo preventief te werken om meer ingrijpende jeugdhulp te vermijden. Hiertoe worden aan de 1 gezin, 1 plan regio's subsidies gegeven om deze samenwerking uit te rollen. In het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van subsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor het jaar 2024 aan verschillende organisaties in het raam van de samenwerkingsverbanden ‘1 gezin, 1 plan’ wordt het legistieke kader daartoe vastgelegd. 

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.