Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Vacatures bij de centrale diensten

De centrale diensten van het GO! werken dienstverlenend en ondersteunend naar scholen(groepen), internaten en centra voor leerlingenbegeleiding toe van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap.

Ze beschikken over een eigen personeelsplan en -voorwaarden. Het personeel van de centrale diensten valt onder een andere personeelsregelgeving dan het (onderwijs)personeel in scholen(groepen), internaten en centra voor leerlingenbegeleiding. 

Binnen de centrale diensten van het GO! in Brussel onderscheiden we de administratieve diensten en de pedagogische begeleidingsdiensten.

Vacatures bij de pedagogische begeleidingsdienst

Klik hier voor de vacatures bij de PBD
Meer informatie over de pedagogische begeleidingsdiensten.

Vacatures bij POC (Permanente ondersteuningscel van de CLB's)

Professionaliseringsmedewerker POC+

Aanspreekpunt ANK/ Oekraïnecrisis

Vacatures bij de administratieve diensten van het GO!

IT- Systeembeheerder 

Verificateur

Coördinator interne boekhouding

Als personeelslid van de administratieve diensten van het GO! val je op vlak van regelgeving onder de Vlaamse overheid als werkgever.

Op Werken voor Vlaanderen vind je alle nuttige informatie over loopbaanmogelijkheden, loonschalen, ... 

Vacatures bij de Sociale Dienst van het GO!

Op dit moment zijn er geen vacatures.