Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Vacatures bij de centrale diensten

De centrale diensten van het GO! werken dienstverlenend en ondersteunend naar scholen(groepen), internaten en centra voor leerlingenbegeleiding toe van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap.

Ze beschikken over een eigen personeelsplan en -voorwaarden. Het personeel van de centrale diensten valt onder een andere personeelsregelgeving dan het (onderwijs)personeel in scholen(groepen), internaten en centra voor leerlingenbegeleiding. 

Binnen de centrale diensten van het GO! in Brussel onderscheiden we de administratieve diensten en de pedagogische begeleidingsdiensten.

Vacatures bij de pedagogische begeleidingsdienst

Klik hier voor de vacatures bij de PBD
Meer weten over de pedagogische begeleidingsdiensten? Lees hier.

Vacatures bij POC (Permanente ondersteuningscel van de CLB's)

Vacature projectmedewerker professionalisering met focus op handelingsgericht samenwerken binnen de CLB-kernprocessen

Vacature medewerker professionalisering met focus op wisselwerking onderwijs - welzijn

Vacature Professionaliseringsmedewerker CLB met focus datagebruik


Vacatures bij de administratieve diensten van het GO!


Managementassistent

Teamverantwoordelijke facilitair beheer

Administratief ondersteuner

Vacatures bij de Sociale Dienst voor de personeelsleden van het GO!

Vandaag zijn er geen vacatures.

Als personeelslid van de administratieve diensten van het GO! val je op vlak van regelgeving onder de Vlaamse overheid als werkgever.

Op Werken voor Vlaanderen vind je alle nuttige informatie over loopbaanmogelijkheden, loonschalen, ...