Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Functiebeschrijving en evaluatie

Evaluatieprocedure: voor wie?

Functiebeschrijvingen en een evaluatieprocedure gebaseerd op de functiebeschrijving werden ingevoerd voor alle personeelsleden op wie het DRP van toepassing is, met uitzondering van de personeelsleden van de pedagogische begeleidingsdienst.
 
Dit evaluatiesysteem op basis van een functiebeschrijving is niet enkel van toepassing op de wervingsambten, maar ook op de selectie- en bevorderingsambten.  

Basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, autonome internaten en tehuizen, semi-internaten en opvangcentra. 

Voor het personeel tewerkgesteld in het basisonderwijs (BaO), het deeltijds kunstsonderwijs (DKO) de autonome internaten en tehuizen, de semi-internaten en de opvangcentra werd de functiebeschrijving ingevoerd op 1 september 2007. Vanaf 1 september 2009 ging de evaluatieprocedure gebaseerd op functiebeschrijvingen in deze onderwijsniveaus van start.

Secundair onderwijs, volwassenenonderwijs en centra voor leerlingenbegeleiding

Voor het secundair onderwijs (SO) en het volwassenenonderwijs (VWO) bestonden er al functiebeschrijvingen.

Sinds 1 september 2007 werd de evaluatieprocedure op basis van functiebeschrijvingen ingevoerd en vormen die functiebeschrijvingen de absolute basis voor de evaluatie van de betrokken personeelsleden.

Alle info voor directeurs en personeelsverantwoordelijken van de scholengroep wordt voorlopig per mail gestuurd tot er afgeschermde pagina's via GO! Pro beschikbaar zijn.


Jouw contactpersoon

Lise Vandecan

beleidsthemabeheerder, Onderwijsorganisatie en -personeel

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel