Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Opleidingen voor selectie- en bevorderingsambten

Een sterk team dankzij professionele opleiding

Lesgeven is een vak dat veel vaardigheden en kennis vraagt. Het verdient respect en aandacht. Onder meer in de vorm van professionele opleiding voor leidinggevenden en pedagogisch adviseurs.

Het GO! biedt collega's die zich daarvoor willen engageren, of als startend directeur, een leerpad aan in de vorm van volgende opleidingen.

  1. Een opleiding tot directeur, adjunct-directeur (buitengewoon) basisonderwijs, (buitengewoon) secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs, centrum voor leerlingenbegeleiding of leersteuncentrum;

  2. Een opleiding tot coördinator centrum voor leerlingenbegeleiding of coördinator leersteuncentrum (wordt niet afzonderlijk ingericht, geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen via de opleiding (adjunct-)directeur);

  3. Een opleiding tot technisch adviseur of technisch adviseur coördinator;

  4. Een opleiding tot directeur onderwijsinternaat;

  5. Een opleiding tot coördinator van een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs (wordt niet afzonderlijk ingericht, geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen via de opleiding (adjunct-)directeur);

  6. Een opleiding voor het behalen van het vormingsattest voor het ambt van pedagogisch adviseur.

Het zijn allemaal opleidingen waarvoor je een vormingsattest kunt behalen. Dat attest is decretaal vereist voor een aanstelling of toelating tot de proeftijd voor één van deze ambten. 

Opleidingen selectie- en bevorderingsambten in het schooljaar 2023-2024

In het schooljaar 2023 – 2024 wordt alleen de opleiding tot (adjunct-)directeur ingericht.

Als jij graag kandideert voor deze opleiding of als je graag meer leest, kan je hier doorklikken voor alle informatie en de inschrijvingsmodaliteiten. 


Ter info: 

Voor meer informatie over de opleidingen die in het schooljaar 2022 – 2023 werden georganiseerd, kan je hier doorklikken.