Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Modernisering SO

De modernisering SO, die tot doel heeft zoveel mogelijk leerlingen naar een kwalificatie te leiden, stelt de school voor heel wat uitdagingen. Van scholen wordt uitdrukkelijk verwacht dat zij álle leerlingen maximaal kansen geven om de doelen te verwerven en hierbij een passende begeleiding voorzien.

Deze uitdagingen zijn:

 • het uittekenen van een behoeftedekkend studieaanbod
 • curriculumrealisatie (leerdoelen en -inhouden)
 • omgaan met schoolmoeheid/desgevallend spijbelproblematiek
 • gelijke onderwijskansen (cf. thuistaal niet-Nederlands, hoge OKI …)
 • optimaliseren van onderwijsloopbanen (cf. leerlingenbegeleiding)
 • onderwijskwaliteit en kwaliteitsontwikkeling


De laatste jaren bevindt het secundair onderwijs zich in een veranderende en onrustige context: de implementatie van de nieuwe en opnieuw vernieuwde eindtermen, de nieuwe manier waarop de inspectie scholen zal doorlichten, de verhoogde aandacht voor onderwijskundig leiderschap dat start vanuit de verzameling en analyse van data, de wijzigende rol van de onderwijsprofessional, het leersteundecreet, de digitalisering, ...  

Tijdens het schooljaar 2022-2023 namen we in de opleiding Modernisering SO heel wat schooldirecties en beleidsmedewerkers SO mee in drie online sessies om vanuit de insteken flexibele organisatie, leerlingbegeleiding en motivatie anders te kijken naar hun school. Zie ons ondersteuningsmateriaal rond deze drie topics op de materialenbank van de GO! navigator (tegel modernisering SO). 

Afbeelding1.png

Dit schooljaar willen we samen met schooldirecties en beleidsmedewerkers stilstaan bij de manier waarop we een aantal kerntaken van het onderwijs efficiënter kunnen organiseren. 


Opleiding modernisering SO voor beleid
Focus: Versterken van het onderwijskundig en breed leiderschap

We bieden in het schooljaar 2023-2024 directies en beleidsteams de kans om na te gaan hoe ze de verschillende opdrachten van de school efficiënt(er) kunnen organiseren zodat de kerntaken centraal staan en elke onderwijsprofessional efficiënter en effectiever kan werken. 

We doen dat via 4 HOE-vragen die telkens vanuit een andere blik naar de schoolrealiteit kijken. Uiteraard hebben we ook oog voor de manier waarop deze opdrachten structureel en cyclisch ingebed kunnen worden in de schoolpraktijk om zo tot een kwalitatief en duurzaam schoolbeleid te komen. 


Design van de opleiding

We bieden, verspreid over het schooljaar, 4 online infosessies aan van telkens maximaal 2 uur. Het gaat om 1 sessie per HOE-vraag waarin we de deelnemers wegwijs maken in diverse mogelijke antwoorden op die HOE-vraag.

Aan elke infosessie koppelen we een online terugkommoment/helpdesksessie om met verdere concrete vragen vanuit de deelnemers aan de slag te gaan, deze duren ook maximaal 2 uur.  

Deze online opleiding wordt afgesloten met een fysiek live-event, de STOP & GO!, dat opgevat wordt als een groot intervisiemoment.


Opleiding_modernisering SO_1_met datum.png

Doelgroep

Directies, TA(C)’s, beleidsmedewerkers, coördinatoren, vakgroep voorzitters en leraren die betrokken zijn bij beleidsvoering. 

Enkele verwachtingen en engagementen als je inschrijft

 • Een deelnemer kan zich voor 1 of voor meerdere infosessies inschrijven.

 • De deelnemer bereidt, aan de hand van een korte opdracht, de sessie voor. De concrete opdracht bezorgen we telkens 1 week vóór de sessie en de voorbereidingstijd zal niet meer dan 1 uur in beslag nemen. 

 • Alleen wie effectief deelnam aan de online infosessie kan zich, na de infosessie, aanmelden voor het bijhorende online terugkommoment (= helpdesksessie). Wie aanmeldt voor het terugkommoment geeft dan ook zijn/haar vraag mee die men tijdens de helpdesk graag besproken ziet. 

 • Elke deelnemer, die zich doorheen het schooljaar in minstens 1 thema (van de 4) heeft verdiept, kan participeren aan de STOP & GO! (een intervisiemoment).


Het programma per online infosessie

Online infosessie 1 op dinsdag 24 oktober 2023 van 14u tot 16u

 • Hoe kan je vanuit het beleid vakgroepen en deelteams versterken in het bewaken en optimaliseren van de onderwijskwaliteit?

 • Hoe kan je met je vakgroepen effect hebben tot op de klasvloer? 

 • Hoe maak je je vakgroepen zelfsturend? 

De bijhorende helpdesksessie zal plaatsvinden op vrijdag 17 november 2023 van 13u tot 15u.

 

Online infosessie 2 op vrijdag 24 november 2023 van 13u tot 15u 

 • Hoe kan je begeleidende klassenraden doelgerichter laten verlopen zodat deze overlegmomenten de ontwikkeling van de leerlingen ondersteunen? 

 • Hoe werk je met je schoolteam aan brede beeldvorming en breng je de leer- en ontwikkelingsvorderingen, de sterktes en de behoeften van de leerling in kaart? 

 • Hoe kan de klassenraad een stimulerend en positief effect bereiken bij de leerlingen? 

 • Hoe volg je de effecten en resultaten van de aanpak op? 

De bijhorende helpdesksessie zal plaatsvinden op donderdag 7 december 2023 van 10u tot 12u.

 

Online infosessie 3 op woensdag 17 januari 2024 van 10u tot 12u 

 • Hoe kan je proactief met je schoolteam aan de slag gaan om het leren van leerlingen te optimaliseren zonder extra remediëring buiten de klas?  

 • Hoe kan je leraren ondersteunen om op een haalbare manier te differentiëren en beter in te spelen op de verschillen in leerlingenkenmerken?  

 • Hoe kan je leraren ondersteunen bij het inzetten op de zelfregulerende vaardigheden van leerlingen? 

De bijhorende helpdesksessie zal plaatsvinden op woensdag 31 januari 2024 van 13u tot 15u.

 

Online infosessie 4 op dinsdag 27 februari 2024 van 10u tot 12u 

 • Hoe kan je ervoor zorgen dat de evaluatiepraktijk de ontwikkeling van leerlingen ondersteunt? 

 • Hoe kan je zorgen voor een gezond evenwicht tussen formatief en summatief evalueren op je school? 

 • Hoe zet je de feedcyclus bewust in om leerlingen formatief te evalueren? 

De bijhorende helpdesksessie zal plaatsvinden op vrijdag 15 maart 2024 van 10u tot 12u.


Live event – STOP & GO! op woensdag 24 april 2024 (een volledige dag) 

Om aan deze STOP & GO! deel te nemen, moet je op zijn minst met 1 van de 4 topics actief zijn bezig geweest binnen jouw schoolbeleid, althans met de optimalisering ervan. 

Elke deelnemer kiest enerzijds een intervisiegroep waaraan hij/zij ACTIEF deelneemt. Er wordt dan gevraagd naar de ervaringen tijdens het gelopen proces. Het is de bedoeling om te delen hoe scholen aan de slag zijn.  

Anderzijds kiest elke deelnemer een intervisiegroep waaraan hij/zij PASSIEF deelneemt. Hier is het dan de bedoeling dat je de actieve deelnemers observeert tijdens de intervisie en jezelf zo laat inspireren. 


Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan 1 of meerdere online informatiesessies? Schrijf je per sessie waar je wil aan deelnemen in via deze link: GO! Pro - Opleiding modernisering SO voor beleid 2023-2024 (g-o.be)

Heb je vragen omtrent je inschrijving, neem dan contact op met de projectmanager van deze opleiding: Kristel Vandermolen.

Jouw contactpersoon

Pedagogische begeleidingsdienst

Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Kristel Vandermolen

projectmanager, Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel