Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Modernisering SO

De modernisering SO, die tot doel heeft zoveel mogelijk leerlingen naar een kwalificatie te leiden, stelt de school voor heel wat uitdagingen. Van scholen wordt uitdrukkelijk verwacht dat zij álle leerlingen maximaal kansen  geven om de doelen te verwerven en hierbij een passende begeleiding  voorzien.

Deze uitdagingen zijn:

 • het uittekenen van een behoeftedekkend studieaanbod
 • curriculumrealisatie (leerdoelen en -inhouden)
 • omgaan met schoolmoeheid/desgevallend spijbelproblematiek
 • gelijke onderwijskansen (cf. thuistaal niet-Nederlands, hoge OKI …)
 • optimaliseren van onderwijsloopbanen (cf. leerlingenbegeleiding)
 • onderwijskwaliteit en kwaliteitsontwikkeling

De laatste jaren zijn er een aantal contextuele factoren (COVID-19, het lerarentekort, leervertraging) geweest die de uitrol van de modernisering hebben bemoeilijkt. Daar is nu het hele eindtermendebat bijgekomen na de beslissing van het Grondwettelijk Hof kort voor de zomer. De modernisering SO gaat echter over veel meer dan alleen de eindtermen. 

Via het professionaliseringstraject (PI) Modernisering SO: van kijkwijzer naar wegwijzer krijgen schoolleiders en hun beleidsteams de kans om  stil te staan bij hun eigen traject, prioriteiten te stellen en bij te sturen waar nodig.

Modernisering SO: van kijkwijzer naar wegwijzer

Met deze opleiding ondersteunen we secundaire scholen in de volgende stappen van de modernisering SO. 

We starten het professionaliseringstraject met een online sessie op woensdag 23 november 2022 van 9u tot 12u. Iedereen die interesse heeft om in te stappen in het PI wordt verwacht op deze kick-off en kan zich hiervoor inschrijven

Scholen zijn eigenaar van hun eigen traject in de modernisering. PBD-GO! en scholengroepen werken samen om scholen daarin te ondersteunen. Deze opleiding is een kans om  reflectie en inschaling in te lassen over waar je als school staat in de onderwijshervorming. Via wegwijzers krijg je vervolgens handvatten om verder te groeien in dat traject.

De deelnemende scholen stippelen zelf hun traject uit, ze bepalen niet alleen welke modules ze wensen te volgen, ze kiezen ook per module hoe ze de theoretische input zullen verwerven.

Deze inhoudelijke modules van telkens een halve dag worden online aangeboden en behandelen telkens een ander thema: leerlingenbegeleiding, flexibel organiseren, motivatie in het onderwijs.  

Reserveer alvast deze voormiddagen in je agenda: maandag 30 januari, dinsdag 28 februari, woensdag 29 maart. Tijdens de kick-off krijgen jullie meer details welke wegwijzer je kan volgen op deze datums. 


Fiche doelen.png

De school zet weloverwogen stappen in de richting van de modernisering SO.

De school wendt Gepersonaliseerd Samen Leren aan als hefboom voor de modernisering SO.


Fiche Opbouw.png

Vanuit de visie GSL kan elke deelnemende school per module zijn aanpak op maat kiezen.

STAP 1: inschalen waar je staatm.b.v. een kijkwijzer

 • Per inhoudelijke module wordt er een kijkwijzer met reflectievragen opgesteld. Hiermee kan een school inschatten waar ze al staan en hoeveel begeleiding ze nodig hebben voor dit onderdeel.
 • Deze inschaling kan door de school zelf gedaan worden met het beleidsteam of onder begeleiding van PBD-GO! of je scholengroep.

STAP 2: theoretische input verwerken

 • Eerst wordt er per module theoretische input aangeboden.
 • Na de verwerking van de theorie  vertalen de scholen deze input samen in werksessies en wisselen ze ervaringen uit.
 • Vervolgens eindigt elke module met 'wegwijzers' die scholen mogelijkheden aanbieden om zich op eigen initiatief in dit onderwerp verder te bekwamen of te verdiepen.

STAP 3: prioriteiten en professionalisering

 • Aan de hand van de eigen inschaling via de kijkwijzers bouwen scholen zelfinzicht op.
 • Scholen kunnen ondersteund worden bij het stellen van prioriteiten door PBD-GO! in samenwerking met de scholengroepen.


Fiche effecten.png


De school schaalt zichzelf in voor verschillende aspecten van de modernisering SO.

De school weet waar ze ondersteuning kan vinden en vragen om te groeien in de verschillende aspecten van de modernisering SO.

De school richt de basisopties correct in.

De school neemt de doelen met een transversaal karakter op in de curriculumorganisatie.

De school realiseert de doelen basisgeletterdheid bij elke leerling.

De school gaat op een doordachte manier om met doelen die niet in aparte vakken voorkomen, bv STEM, digitale competenties, burgerschap, cultureel bewustzijn, ...

De school is zich bewust van de verbanden tussen leerlingbegeleiding en de onderwijshervorming.

De school stelt een correcte lessentabel op vanuit de eigenheid van de school en de noden van de leerlingenpopulatie.

De school vindt een evenwicht tussen digitale en fysieke didactiek.

Het schoolbeleid zet aan om Gepersonaliseerd Samen Leren (GSL) toe te passen in de lespraktijk.

De school stelt een gericht professionaliseringsplan op gebaseerd op een beginsituatieanalyse.


Jouw contactpersoon

Pedagogische begeleidingsdienst

Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel