Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Het pedagogisch project van het GO!, charter en DNA van ons onderwijs

twee_jongens_op_de_kaft_vk.png

Echte kansen bieden aan jonge mensen, talenten ontwikkelen en elk talent gelijkwaardig waarderen. Dat is en blijft ook in de 21ste eeuw de maatschappelijke opdracht van het GO!, het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Want goed onderwijs doet onze welvaart en het welbevinden stijgen. Daar moeten we samen aan blijven werken.

Als we een leefbare en open samenleving willen, is het op de eerste plaats onze opdracht om van onze jongeren democratische, geëngageerde burgers te maken. Als we een vreedzame en duurzame samenleving willen, is het onze opdracht hen te leren samenleven.

Dat zijn de richtingwijzers van ons pedagogisch project, het PPGO!