Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Co-RA vzw

De Coördinatieraad van Algemeen Directeurs (Co-RA) vzw wil de samenwerking tussen de scholengroepen onderling en tussen de scholengroepen en het GO! bevorderen. Ondanks hun sterke autonomie wensen de scholengroepen samen een beleid te voeren dat de eenheid van het GO! als net bestendigt.
 
De volgende doelstellingen worden nagestreefd:
  • door concrete kennis, ervaring en deskundigheid uit te wisselen en samen te brengen op het vlak van algemeen en pedagogisch beleid, personeelsbeleid, financiën, infrastructuur, ICT, communicatie, leerlingenvervoer, kwaliteitszorg en organisatie in de ruimste zin;
  • door zich voortdurend aan te passen aan de nieuwste ontwikkelingen en door via de centrale adviescommissies samen te werken met het centrale bestuursniveau;
  • door eenzelfde visie te ontwikkelen en uit te dragen naar alle niveaus van het GO!, naar de leerlingen, de ouders en het publiek.

Meer informatie over de scholengroepen vind je hier.

Contact

Kurt Meeus, voorzitter
Tel.: 02 769 73 73
E-mail info@scoop.be

Timi Goberecht, beleidsondersteuner
Tel.: 02 769 73 96

E-mail timi.goberecht@scoop.be