Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Luc De Man

​Persoonlijke gegevens  Luc De Man 2019.PNG

• Naam: De Man
• Voornaam: Luc
• Woonplaats: Berchem
• Geboortedatum: 18/06/1949

Opleiding

• master in de psychologische en pedagogische wetenschappen
• geaggregeerde hoger secundair onderwijs
• vormingsattest directeur GO!
• vormingsattest pedagogisch begeleider GO!
• brevet inspecteur

Professioneel

Vandaag
• gepensioneerd
Overzicht loopbaan
• 2014 – 2018: voorzitter Raad Secundair Onderwijs bij de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)
• 2009-2014: hoofd Pedagogische begeleidingsdienst van het GO!
• 2007-2009: onderwijsinspecteur voeding, gedragswetenschappen, opvoedkunde, psychologie en techniek
• 2003-2007: pedagogisch begeleider voeding, gedragswetenschappen, opvoedkunde en verzorging
• 1998-2003: directeur GO! technisch atheneum De Ledebaan Aalst
• 1996-1998: adjunct-directeur GO! CVO Gent
• 1973-1998: leraar getuigschrift pedagogisch bekwaamheid voor leerkrachten TSO en BSO in GO! CVO Gent
• 1982-1996: leraar psychologie, opvoedkunde in ASO, TSO en BSO in GO! technisch atheneum Vesaliusinstituut Oostende en sinds 1986 in GO! lyceum Gent
• 1972-1982: lesgever lerarenopleiding (RNS Gent)


Band met het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Vanuit een groot engagement voor het onderwijs in het algemeen en het GO! in het bijzonder stel ik mijn ervaring ten dienste van de beleidsvoering in het GO!. De kracht van het pedagogisch project van het GO! blijft voor mij een voortdurende bron van engagement om de waarden die er centraal in staan samen met anderen verder te concretiseren in een belangrijk tijdssegment. Meer dan ooit is ons project nodig opdat de huidige en toekomstige generatie zich optimaal kan ontplooien en klaar en weerbaar is voor vaak complexe, maatschappelijke uitdagingen.

Quote

“Onderwijs is zo goed als je zelf bent.

Goed onderwijs is zo goed als wij allemaal zelf zijn: alle lerende onderwijsgenieters met hun verwachtingen, hun persoonlijkheid en inzet, hun sociale omgeving; alle lerende schoolteams met hun visie over mens en samenleving, hun teamspirit, hun motiveringskracht, hun innovatieve vaardigheid en incasseringsvermogen; de gehele samenleving die veel verwacht en gelijke kansen blijft geven opdat iedereen zijn plaats vindt in een steeds evoluerende wereld. Het zoeken naar gelijke kansen is m.i. niet anders dan een door de rede bepaalde noodzakelijke maatschappelijke opdracht, niet enkel een door emoties gestuurde drang.”

(Met een knipoog naar Typhoon, Nederlandse rapper: 'Liefde is zo goed als je zelf bent.')