Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Nadine Engels

Pagina delen

Nadine Engels Rh

Persoonlijke gegevens

Naam: Engels
Voornaam: Nadine
Woonplaats: Kampenhout

Opleiding

1984 Licentiaat Pedagogische Wetenschappen - Onderwijskunde (VUB)
1994 Doctor in de Pedagogische Wetenschappen (VUB)

Professioneel

Vandaag

Vicerector Onderwijs en Studentenzaken VUB

Overzicht loopbaan

Nadine Engels startte haar loopbaan aan de VUB in 1985 eerst als tijdelijk attaché en later als assistent bij het toenmalig interfacultair departement lerarenopleiding.
Ze promoveerde in 1994 op een proefschrift over arbeidsbeleving bij leraren waarna ze 10 jaar werkte als coördinator van de lerarenopleiding en deeltijds docent. 
Vanaf 2004 werd haar docentschap uitgebreid naar de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen, waar ze van 2004 tot 2012 als vakgroepvoorzitter Onderwijskunde (later educatiewetenschappen) eerst de nieuwe masteropleiding Onderwijskunde uittekende n.a.v. de Bolognahervormingen en acht jaar later een blended internationale master of educational sciences waarvan ze in 2012 opleidingsdirecteur werd. 
In 2015-'16 was ze vice-decaan van de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen tot ze in oktober 2016 (tot  2022) voorzitter werd van het Interfacultair Departement Lerarenopleiding.
In die rol ontwikkelde ze een volledig nieuw opleidingsconcept en curriculum voor de lerarenopleiding, onderhandelde ze samen met Erasmushogeschool de inkanteling van CVO-lerarenopleidingen in het hoger onderwijs, werkte in overleg met de stafmedewerker Governance en Onderwijs- en Studentenbeleid de organieke inrichting van het nieuwe Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding uit, en gaf leiding aan de oprichting van acht educatieve masteropleidingen met 21 afstudeerrichtingen op vier campussen die zeer positief werden beoordeeld in de Toets Nieuwe Opleiding.
In september 2022 stapte ze in de nieuwe beleidsploeg van de VUB als vicerector onderwijs en studentenzaken.

Band met het Gemeenschapsonderwijs

Als ouder heeft ze resoluut gekozen voor het gemeenschapsonderwijs omdat de waarden van het GO! haar zeer dierbaar zijn. 
Ze werkt bovendien als lerarenopleider al bijna 40 jaar intens samen met scholen secundair onderwijs, o.a. via professionaliseringsactiviteiten, partnerschappen, bijdragen tot opleidingen van directeurs, ...

Quote

"Als leraren ervan overtuigd zijn dat ze door hun gezamenlijke inzet een positieve impact kunnen hebben op het leren van leerlingen, ondanks de achtergrond en de beginsituatie van die leerlingen, dan is de kans dat dat ook lukt zeer groot."

Heb je een vraag?

Nadine Engels

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.