Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Verkiezing van de Raad van het GO!

In oktober 2022 vinden er opnieuw verkiezingen plaats van de Raad van het GO!. De Raad is het bestuursorgaan van het centrale niveau dat samen met de afgevaardigd bestuurder het centrale beleid van het GO! bepaalt. 

Het mandaat van de huidige Raad loopt af op 31 december 2022. Daarom doet het GO! een oproep tot kandidaten voor de verkiezing van 10 raadsleden.

 Iedereen kan zich kandidaat stellen en dit uiterlijk op 1 juni 2022 via dit formulier.

Uit de rechtmatig ingediende kandidaturen kiezen de leden van de schoolraden en de directeurs van de onderwijsinstellingen en de centra voor leerlingenbegeleiding 10 leden voor de Raad. 

Hierbij komen nog 5 leden die door de Vlaamse universiteiten en autonome hogescholen worden aangewezen. Het mandaat van de 15 raadsleden start op 1 januari 2023 en heeft een duurtijd van 4 jaar.

Een kandidaat die verkozen wordt, kan het mandaat slechts opnemen als hij of zij de vereiste verklaringen heeft ondertekend en zich op dat ogenblik niet in een toestand van onverenigbaarheid bevindt.

Via onderstaande links vind je alle relevante documenten over de verkiezingen, de kandidaatstelling en de Raad als bestuursorgaan.