Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Raad van het GO!


 De Raad GO! bestaat uit 15 leden uit 3 geledingen (5+5+5).  Tien raadsleden worden verkozen door de leden van de schoolraden. Vijf leden worden verkozen door de eerste geleding van ouders en gecoöpteerden. Vijf andere raadsleden worden verkozen door de tweede geleding van personeelsleden en de directeur. Uit de geleding van de Vlaamse universiteiten en autonome hogescholen komen vijf leden.