Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Strategie

Pagina delen

De Raad tekende een drietal grote strategische lijnen voor de toekomst uit.

1. Een strategisch plan

Het GO! moet voldoende aantrekkelijk, slagvaardig en competitief zijn om zijn grondwettelijke opdracht te blijven vervullen. Daarom moeten de organisatiestructuren en de door het bijzonder decreet (BDGO) toegewezen verantwoordelijkheden integraal worden toegepast.

2. Kwaliteitszorg op diverse bestuursniveaus

 • Lokaal niveau: De schooldirecteur is, als onderwijsprofessional, verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, samen met het schoolteam dat hij/zij inspireert, motiveert én evalueert.
 • Meso niveau: De raad van bestuur van de scholengroep en zijn algemeen directeur als manager, zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn/haar diensten die de scholen ondersteunen in hun organisatorisch, pedagogisch, financieel en personeelsbeleid.
 • Centraal niveau: De Raad en de afgevaardigd bestuurder dragen, als bewakers van de eenheid in verscheidenheid, de eindverantwoordelijkheid voor de gehele organisatie, ondersteund door de administratieve en pedagogische diensten.

De bevoegdheden én verantwoordelijkheden van de drie bestuursniveaus zijn vastgelegd in het politiek akkoord, de Raad ziet erop toe dat ze correct worden uitgeoefend.

3. Deugdelijk en behoorlijk bestuur op alle bestuursniveaus

De Raad zorgt ervoor dat de structuren goed werken. Alle verantwoordelijken, op welk niveau ook, moeten effectief én efficiënt tewerk gaan.

 • Centraal: de Raad wil deugdelijk en behoorlijk besturen, vooral op het vlak van selectie, aanstelling, opleiding en evaluatie van álle leidinggevenden. Hij zal een procedure opstellen voor de selectie en aanstelling van algemeen directeurs en zorgen voor een goede opleiding én een jaarlijkse evaluatie.
 • Meso: de algemeen directeurs zijn verantwoordelijk voor het opstellen of toepassen van procedures om de meest geschikte persoon op de juiste plaats aan te duiden.
 • Lokaal: de directeur is verantwoordelijk voor de aanstellingen die tot zijn bevoegdheid behoren. Hij moet de school pedagogisch goed organiseren en het team inspireren.

Heb je een vraag?

Hilde Simillion - 02 790 94 66

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.