Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Vooruitblik verkiezingen schoolraad

19 juni 2024
Lijntekening van een organogram
De huidige mandaatperiode van de schoolraden loopt af op 31 maart 2025. Begin oktober van dit jaar zal bijgevolg de verkiezingsprocedure voor de schoolraden van start gaan.

Het GO! vindt het belangrijk dat zijn personeelsleden, cursisten, leerlingen en hun ouders, alsook mensen uit de sociale, economische en culturele milieus rond zijn scholen, centra of academies inspraak hebben in het schoolgebeuren. Daarom worden ook vertegenwoordigers uit al deze geledingen verkozen om te zetelen in de schoolraden die een essentiële rol als advies- en overlegorgaan vervullen.

De schoolraden worden iedere keer verkozen voor een periode van 4 jaar, met een uitzondering voor het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs, waar de schoolraden voor een periode van twee jaar worden verkozen. De huidige mandaatperiode loopt af op 31 maart 2025.

Begin oktober van dit jaar zal de verkiezingsprocedure aanvangen voor de mandaatperiode die van start gaat op 1 april 2025.

Om een en ander goed te kunnen voorbereiden is alle informatie hieromtrent verzameld op de GO! pro-pagina over de schoolraden.

Je vindt er handige informatie ter ondersteuning bij de organisatie van de verkiezingen, zoals:

 • een uitgebreide infobrochure rond de werking en bevoegdheden van de schoolraden;
 • een stappenplan met alle data van de kiesverrichtingen die plaats moeten vinden;
 • het kiesreglement van de schoolraad;
 • alle formulieren die noodzakelijk zijn om de verkiezingen te organiseren

Pagina delen

Heb je een vraag?

Stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Meer nieuws

Noteer de datum - Netwerkdag Nestling

Hou een gaatje in je agenda vrij voor een inspirerende studie- en netwerkdag op 22 november 2024.

01 juli 2024

Wijzigingen model van academiereglement 2024-2025 gepubliceerd

Er werden nog enkele bijkomende wijzigingen aangebracht in het model van academiereglement 2024-2025 als gevolg van goedgekeurde regelgeving.

28 juni 2024

De kijk van Koen: prettige vakantie!

Onze afgevaardigd bestuurder bedankt alle collega's voor het vele werk en wenst iedereen een prettige vakantie toe.

28 juni 2024

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.