Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Onderwijs is geen luxe, het is een basisrecht!

30 april 2024
Campagnefoto Onderwijs Is Geen Luxe Rh2
“Onderwijs is geen luxe, het is een basisrecht!” is de centrale boodschap van de campagne van het Netwerk tegen Armoede en 61 lokale verenigingen voor de Vlaamse verkiezingen van 9 juni. Een boodschap waar ook het GO! voluit achter staat. 'Gelijke onderwijskansen' is trouwens een van de zeven speerpunten uit het GO! memorandum.

Onderwijs kan een hefboom uit armoede zijn, maar is dat momenteel niet. Voor 1 op 8 kinderen in Vlaanderen die opgroeien in armoede, biedt ons onderwijs niet de kans tot maximale zelfontplooiing. “We zetten in op gelijke onderwijskansen voor iedereen zodat alle kinderen en jongeren de kans krijgen zich te ontplooien. Schoolfacturen worden steeds hoger, de werkingsmiddelen voor scholen zijn ontoereikend. Zij zoeken oplossingen, maar zien vaak geen andere uitweg dan de kosten door te rekenen aan de ouders. Dat resulteert in minder kansen voor kinderen in armoede. Ze gaan niet mee op schooluitstap en missen belangrijke levenslessen, ze zitten zonder schoolboeken of -materiaal in de klas en kunnen zo minder goed opletten. Of het gezin kan geen dure bijlessen of privézwemlessen betalen”, aldus Heidi Degerickx, algemeen coördinator van het Netwerk tegen Armoede.

Aftrap campagne met goede praktijken en verhalen op Inspiratiedag

Op donderdag 25 april trapte het Netwerk tegen Armoede de campagne af tijdens de Inspiratiedag: ‘betrokken scholen, betrokken ouders’ van Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen in Aalst. Een goede samenwerking tussen ouders en scholen is één van de aanbevelingen van het Netwerk tegen Armoede voor gelijke kansen op school. De inspiratiedag toonde goede praktijken van samenwerking van brugfiguren, die luisteren naar de noden van ouders én scholen, en hen samenbrengen om zaken structureel te verankeren in de scholen. Met het kennismakingsspel ‘Sterrenschool’, dat ze ontwikkelden, kunnen ouders en leerkrachten en begeleiders meteen het ijs breken en elkaars vertrouwen wekken.

Gelijkeonderwijskansenbeleid blijft prioriteit voor het GO!

Ook bij de ouders, leerlingen en onderwijsprofessionals van het GO! blijven gelijke onderwijskansen een prioriteit voor het Memorandum 2024. Het gelijkeonderwijskansenbeleid richt zich op het realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen en het vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie. Elke lerende moet een eerlijke kans krijgen om het maximum te halen uit haar of zijn schoolloopbaan. ‘Eerlijk’ betekent dat sociaaleconomische status (SES), migratiestatus, thuistaal, gender en andere, zo weinig mogelijk invloed hebben op de leerprestaties van lerenden. Uit omstandig onderzoek blijkt dat dit vandaag nog steeds onvoldoende het geval is, en dat een gelijkeonderwijskansenbeleid een belangrijke beleidsdoelstelling is en blijft. 

Het Netwerk tegen Armoede verzamelde verhalen van mensen uit de verenigingen rond gelijke onderwijskansen. Een van hen is Cindy, mama van een zoontje en een tweede kindje onderweg. Ze werkt als ervaringsdeskundige bij het Netwerk tegen Armoede. Haar zoontje zit in de lagere school waar een maximumfactuur geldt: “Hier vallen helaas niet alle kosten onder. Zo betalen we 1 euro/dag voor het middagtoezicht. Dat loopt dus enorm op als je meerdere kinderen hebt en is niet altijd voor iedereen betaalbaar. Het is voor ouders niet altijd duidelijk wat wel of niet onder de maximumfactuur valt. Gemiddeld betalen we 13 euro/maand voor middagtoezicht. Dat is dus ongeveer 130 euro op een schooljaar, dat bovenop de maximumfactuur van 105 euro komt.”

Drie concrete aanbevelingen

Vanuit het GO! ondersteunen we de drie concrete aanbevelingen van het Netwerk Tegen Armoede en de 61 lokale armoedeverenigingen. We halen deze topics en meer ook aan in ons GO! memorandum 2024.

1. Beperk schoolkosten in het onderwijs

Schoolkosten moeten beperkt blijven om ons onderwijs voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te maken. Scholen zijn hiervoor op zoek naar handvatten, de overheid dient hen te ondersteunen en begeleiding te bieden. Daarnaast pleit het Netwerk tegen Armoede voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs en een tijdig betaalde, kostendekkende schooltoeslag bij het Groeipakket. 

2. Laat elke leerling het schooljaar starten met de nodige leermiddelen

Alle leerlingen moeten op 1 september aan de start komen met het nodige schoolmateriaal, zoals schoolboeken, een laptop, gespecialiseerd materiaal voor specifieke opleidingen (koksmes, kappersschaar) … 

3. Beschouw ouders en school als evenwaardige partners in het onderwijs

We pleiten voor een goede communicatie tussen ouders en school als basis voor een sterke ouder-schoolsamenwerking. Ouderbetrokkenheid is een gedeelde verantwoordelijkheid, scholen voorzien de contouren en werken drempels weg om een partnerschap tussen ouders en school mogelijk te maken. Brugfiguren hebben hier een belangrijke rol in. Ze hebben vaak een achtergrond in sociaal werk of zijn ervaringsdeskundig en creëren een verbinding tussen ouders, onderwijs en welzijn. 

Het Netwerk tegen Armoede roept scholen en organisaties op een X te maken tegen hoge schoolkosten en er een foto of video van te posten op sociale media. Met de aanbevelingen en verhalen stapt het Netwerk tegen Armoede naar de volgende Vlaamse Regering en minister van Onderwijs om gelijke onderwijskansen te garanderen.

Pagina delen

Heb je een vraag?

Elisabeth De Vleesschauwer - 02 790 93 17

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.