Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Nieuwe regelgeving dko: 2 belangrijke aandachtspunten

4 juni 2024
Artiest Aan Het Werk Rh
Enkele bijzondere aandachtspunten m.b.t. de nieuwe regelgeving voor het deeltijds kunstonderwijs!

1. Interactief afstandsonderwijs/afstandsleren in het dko

Zoals bekend is er een decreet op komst dat het mogelijk maakt om vanaf volgend schooljaar in het deeltijds kunstonderwijs synchroon afstandsonderwijs te organiseren voor bepaalde leerlingengroepen onder voorwaarden. Echter, de regelgeving hieromtrent loopt onverwacht heel wat vertraging op waardoor het zeer onwaarschijnlijk is dat u binnen uw academie hiermee op 1 september ’24 al van start zal kunnen gaan. M.a.w. wij moeten hierbij de verwachting dat dit decreet nog zal kunnen ingaan op 1 september ’24 danig bijstellen.

2. Wijziging regelgeving m.b.t. ‘afwezigheden van persoonlijke aard’ overeenkomstig het ontwerp van verzamelbesluit/wijzigingsbesluit wat betreft de structuur van (onder meer) het deeltijds kunstonderwijs

 • Huidige regelgeving: De directeur kan aan een leerling per schooljaar maximaal drie afwezigheden per vak toestaan wegens omstandigheden van persoonlijke aard. Die afwezigheden worden beschouwd als gewettigd.
 • Wordt: De directeur kan aan een leerling afwezigheden toestaan wegens omstandigheden van persoonlijke aard. De bovengrens van ‘maximaal 3’ komt hierbij te vervallen. De voormelde afwezigheden worden beschouwd als gewettigd.
 • Opgelet! Deze maatregel maakt geen deel uit van Onderwijsdecreet 34; deze maatregel maakt deel uit van een nieuw verzamel/wijzigingsbesluit. !! Dit wijzigingsbesluit is nog niet definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
 • In tegenstelling tot het decreet over het afstandsleren (zie hierboven) is het onze inschatting dat dit wijzigingsbesluit nog wel kan/zal afgeklopt (kunnen) worden (in lopende zaken).

Wij houden je op de hoogte van de legistieke ontwikkelingen op het vlak van zowel het interactief afstandsonderwijs enerzijds (ontwerpdecreet) als m.b.t. de maatregel omtrent de afwezigheden van persoonlijke aard anderzijds (wijzigingsbesluit), mede aangezien beide een impact hebben op de inhoud en de formulering in het academiereglement voor 2024-2025.

De gecommuniceerde regelgevende wijzigingen uit OD34 gaan van kracht bij het nieuwe schooljaar.

Pagina delen

Ga naar

Lerend Netwerk Directeurs

Heb je een vraag?

Daisy Denolf - 02 790 96 60

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Meer nieuws

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.