Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Wijzigingen model van academiereglement 2024-2025 gepubliceerd

28 juni 2024
Lijntekening van een organogram
Er werden nog enkele bijkomende wijzigingen aangebracht in het model van academiereglement 2024-2025 als gevolg van goedgekeurde regelgeving.

Onderwijsdecreet 34

Onderwijsdecreet 34 werd in het parlement aangenomen op 18/04/2024. Dit brengt met zich mee dat wijzigingen die eerder dit voorjaar in het geel in het model van academiereglement werden aangebracht, overeenkomstig de gebruikelijke manier van werken, nu in het groen werden gezet.

Bijzonder aandachtspunt bij OD34 - NIEUW

• In OD 34 werden nog enkele amendementen ingebracht na de publicatie van het model van academiereglement dit voorjaar. De wijzigingen die voortkomen uit deze amendementen met een impact op het (model van) academiereglement werden in de huidig gepubliceerde versie typografisch meteen in het groen gezet.

• Concreet betreft het een aantal aangepaste en nieuwe omschrijvingen van vrijstellingscategorieën onder de Bijdrageregeling; zie luik “Verminderd inschrijvingsgeld”.

Bijkomende bijzondere aandachtspunten

1) NIEUW na Vlareg van 21 juni '24: wijziging regelgeving m.b.t. ‘afwezigheden wegens persoonlijke redenen’ overeenkomstig BVR/Wijzigingsbesluit
Huidige regelgeving: De directeur kan aan een leerling per schooljaar maximaal drie afwezigheden per vak toestaan wegens omstandigheden van persoonlijke aard. Die afwezigheden worden beschouwd als gewettigd.
Wordt op 1/09/24: De directeur kan aan een leerling afwezigheden toestaan wegens omstandigheden van persoonlijke aard. De bovengrens van ‘maximaal 3’ komt hierbij te vervallen. De voormelde afwezigheden worden beschouwd als gewettigd. 
Deze maatregel maakt deel uit van een verzamel/wijzigingsbesluit dat pas na de publicatie van het model van academiereglement eerder dit voorjaar, in het legistieke proces in omloop werd gebracht; cf. BVR tot wijziging van diverse besluiten over structuur en organisatie leerplicht-, volwassenen-, deeltijds kunstonderwijs en hoger onderwijs. 
Dit BVR werd op vrijdag 21/06/24 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De wijziging m.b.t. de gewettigde afwezigheden wegens persoonlijke redenen is hiermee definitief; het werd ook zo verankerd in de huidig gepubliceerde versie van het model van academiereglement (zie luik “Afwezigheid”).

2) Interactief afstandsonderwijs/afstandsleren in het DKO = eigenstandig ontwerpdecreet (≠ OD34)
Het ontwerpdecreet m.b.t. het interactief afstandsonderwijs liep heel wat vertraging op. Deze vertraging maakt dat dit decreet niet zal kunnen ingaan op 1 september ’24. 
Dit betekent dat het luik over het interactief afstandsonderwijs dat in het model van academiereglement eerder onder voorbehoud in het geel werd opgenomen; nu uit het academiereglement moet verwijderd worden. 
De verwachting is dat eenmaal het ontwerpdecreet wordt aangenomen - vermoedelijk dit najaar - de regelgeving met terugwerkende kracht zal ingaan. Op dat moment zullen wij u een addendum bezorgen om toe te voegen aan het academiereglement. Op dit moment is het echter niet mogelijk om de bepalingen reeds op te nemen in het academiereglement.

Je vindt steeds de meest actuele informatie over het deeltijds kunstonderwijs op onze pagina op GO! pro.

Bekwame helper in deeltijds kunstonderwijs

We zullen je op korte termijn een aantal stukken aangaande de Bekwame helper ter beschikking stellen op maat van het deeltijds kunstonderwijs via een verankerd bericht op GO! pro. Een mogelijke opname van de stukken in het model van academiereglement wordt bekeken i.f.v. het model 2025-2026. 

Kijk op onze pagina op GO! pro voor meer informatie.

Pagina delen

Heb je een vraag?

Daisy Denolf - 02 790 96 60

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Meer nieuws

Noteer de datum - Netwerkdag Nestling

Hou een gaatje in je agenda vrij voor een inspirerende studie- en netwerkdag op 22 november 2024.

01 juli 2024

Wijzigingen model van academiereglement 2024-2025 gepubliceerd

Er werden nog enkele bijkomende wijzigingen aangebracht in het model van academiereglement 2024-2025 als gevolg van goedgekeurde regelgeving.

28 juni 2024

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.