Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Gevolgen regelgevend kader modernisering SO voor 7e jaren

24 juni 2024
Leerlingen met schooltassen lopen door gang van een school
Het regelgevend kader rond gemoderniseerd secundair onderwijs heeft gevolgen voor leerlingen die momenteel in het 2e leerjaar zitten van de 3e graad bso.

Leerlingen die op 30 juni 2024 slagen in een 2e leerjaar van de 3e graad bso moeten nog een 7e jaar volgen om het diploma SO te behalen. Leerlingen die aan het einde van het schooljaar 2024-2025 een oriënteringsattest C behalen, zullen het jaar moeten overzitten in de gemoderniseerde structuur. Dit heeft tot gevolg dat deze leerling niet meer het (oude) diploma secundair onderwijs kunnen behalen in het 7e jaar. 

Diploma in de gemoderniseerde structuur

Als deze leerlingen alsnog een diploma SO wensen te behalen in de gemoderniseerde structuur kunnen ze ofwel het gemoderniseerde 7e leerjaar gericht op het hoger onderwijs volgen (diploma SO OK4) ofwel overzitten in het 2e leerjaar van de 3e graad (diploma SO OK3). Dit laatste is echter weinig zinvol omdat dit gaat over het studiebewijs dat het studiegetuigschrift van het 2e leerjaar van de 3e graad opvolgt.

Extra aandacht bij delibererende klassenraden

Daarom is het van belang dat de delibererende klassenraden voor leerlingen in het 2e leerjaar van de 3e graad bso dit schooljaar extra aandachtig zijn voor het bovenstaande. Leerlingen waarvan men twijfelt of ze zullen slagen in het 7e jaar, kunnen potentieel in de problemen geraken wanneer ze op het einde van dat jaar een oriënteringsattest C krijgen.

Voor leerlingen die volgend schooljaar toch instromen in het 7e jaar maar waarvan de begeleidende klassenraad in de loop van het schooljaar merkt dat het moeilijk zal worden om te slagen, kan overwogen worden om deze leerlingen te laten overzitten in een gemoderniseerde studierichting in het 2e leerjaar van de 3e graad bso, om zo op het einde van dat jaar toch nog een diploma SO OK3 te behalen.

Leerlingen die op het einde van het 7e jaar een C-attest behalen kunnen, naast de bovenstaande mogelijkheden (7e voorbereidend jaar op het hoger onderwijs of overzitten in een 2e leerjaar van de 3e graad), georiënteerd worden naar het volwassenenonderwijs om daar het diploma SO te behalen.

Actuele informatie

Recente berichtgeving rond secundair onderwijs kan je steeds raadplegen op GO! pro

Pagina delen

Heb je een vraag?

Ellen Van den Stock - 02 790 94 87
Fien Moerman - 02 790 96 55

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.