Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

“Gelijke onderwijskansen starten thuis”

17 april 2024

Op deze pagina

Cherstine Michielsen Rh2
“Gelijke onderwijskansen starten eigenlijk thuis”, zegt Cherstine Michielsen, CLB-regiodirecteur van de GO! scholengroep Fluxus. “We zien dat meer en meer kinderen een ongelijke start kennen in de maatschappij en bijgevolg ook op school. Diversiteit is een factor die daarin een rol speelt: het is opvallend hoe vaak anderstalige nieuwkomers ongekwalificeerd uitstromen of verkeerd worden georiënteerd. Meer flexibiliteit in de leertrajecten van die leerlingen is een must.” Zorgen voor gelijke onderwijskansen is een van de 7 speerpunten in het GO! memorandum.

“Gelijke onderwijskansen starten eigenlijk thuis”, zegt Cherstine Michielsen, CLB-regiodirecteur van de GO! scholengroep Fluxus. “We zien dat meer en meer kinderen een ongelijke start kennen in de maatschappij en bijgevolg ook op school. Diversiteit is een factor die daarin een rol speelt: het is opvallend hoe vaak anderstalige nieuwkomers ongekwalificeerd uitstromen of verkeerd worden georiënteerd. Meer flexibiliteit in de leertrajecten van die leerlingen is een must.” Zorgen voor gelijke onderwijskansen is een van de 7 speerpunten in het GO! memorandum. 

Binnen het kader van diversiteit speelt ook taal een rol: uit onderzoek blijkt dat anderstalige nieuwkomers met ouders die goed geïnformeerd zijn over de verwachtingen van het onderwijs, grotere slaagkansen hebben, “terwijl taal of andere sociaaleconomische kenmerken nooit een schoolcarrière zouden mogen hypothekeren”, zegt Cherstine. “Voor mij is dat een bevestiging dat ook het buitenschoolse traject een plek moet krijgen binnen een schoolloopbaan. Hoe kunnen we de betrokkenheid van ouders verhogen? Hoe verzoenen we de contexten gezin en school? Maar ook: hoe zorgen we ervoor dat anderstalige nieuwkomers voldoende voorbereidingstijd krijgen om hun taalachterstand in te halen? Opnieuw zie ik daar de voordelen van flexibele leertrajecten. Het onderwijs zou zich daarvoor moeten kunnen aanpassen aan de specifieke noden van leerlingen. Er is nood aan groeimarge.” 

Ondersteunende rol

'Ook armoede is een grote bezorgdheid. Dat uit zich in tastbare symptomen, zoals onbetaalde schoolfacturen, maar ook in zaken als het advies na een medisch CLB-consult dat niet wordt opgevolgd – een leerling wordt aangeraden om een bril te dragen, bijvoorbeeld, maar daar zijn binnen het gezin geen financiële middelen voor. In zo’n geval is het belangrijk om niet met de vinger te wijzen en ouders te benaderen als partner. In tijden van personeelstekort is daar enerzijds weinig ruimte voor, en anderzijds wordt tijdens een opleiding te weinig aandacht besteed aan welke aanpak daarvoor het meest geschikt is. Toch geloof ik dat samenwerking met zijn of haar netwerk elke leerling ten goede komt – niet alleen in de context van een financiële problematiek, maar ook in het geval van opvoedingsmoeilijkheden en gedragsproblemen, bijvoorbeeld. Een partij als het CLB kan een gesprekspartner zijn die de brug vormt tussen ouders en de school van hun kind. Zo kunnen we escalaties vermijden en voor verbondenheid zorgen tussen de verschillende actoren ouder, leerling, school en leerkrachten.” 

________

Meer over het speerpunt 'gelijke onderwijskansen' vind je in ons GO! memorandum.

Pagina delen

Lees meer over

het speerpunt 'gelijke onderwijskansen' in het GO! memorandum.

GO! memorandum

Heb je een vraag?

Communicatie en kennisdeling - 02 790 93 00

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.