Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Meldplicht

​Wie moet instaan voor melding, registratie en kennisgeving?


Het aanspreekpunt informatieveiligheid

Op het mesoniveau staat het aanspreekpunt informatieveiligheid in voor het actualiseren en bijhouden van het register van de incidenten die betrekking hebben op zijn/haar scholengroep. De directeurs van de instellingen van het lokale niveau zijn gehouden het aanspreekpunt informatieveiligheid bij het vervullen van deze taak bij te staan. Het incidentenregister en het register van de verwerkingen van persoonsgegevens moeten te allen tijde actueel worden gehouden in de IVOS-tool waar de algemeen directeur en het aanspreekpunt informatieveiligheid ze kunnen raadplegen.

Het aanspreekpunt informatieveiligheid handelt evenwel als gedelegeerde van de algemeen directeur, die de eindverantwoordelijkheid draagt.Jouw contactpersoon

Sofie Descamps

informatieveiligheidsconsulent, GO!

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Stijn Desomer

functionaris voor gegevensbescherming (DPO), GO!

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel