Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Interne procedure

​Ontdekking en interne melding

Een personeelslid dat zelf een beveiligingsincident ontdekt, of daar door derden op wordt gewezen, dient dat, naargelang de aard van de instelling waar het incident zich voordoet, onverwijld te melden aan zijn/haar directeur, het aanspreekpunt voor informatieveiligheid of zijn afdelingshoofd.

Een personeelslid van een lokale instelling dient dit te melden aan zijn/haar directeur.
Een personeelslid van een scholengroep dient dit te melden aan het aanspreekpunt informatieveiligheid.
Een personeelslid van de centrale diensten dient dit te melden aan zijn/haar afdelingshoofd en de data
protection officer.

De melding gebeurt bij voorkeur schriftelijk en meteen na de ontdekking van het beveiligingsincident.


Jouw contactpersoon

Sofie Descamps

informatieveiligheidsconsulent, GO!

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Stijn Desomer

functionaris voor gegevensbescherming (DPO), GO!

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel