Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

​Interne procedure

Beoordeling

Wanneer de directeur/het aanspreekpunt/de data protection officer worden in kennis gesteld van een
beveiligingsinbreuk gaat deze na of hij over voldoende informatie beschikt om de draagwijdte van de inbreuk na te gaan. Hij kan andere personeelsleden bevragen om hem de informatie te bezorgen die hij ontbreekt. De directeur/het aanspreekpunt/de data protection officer beoordeelt op basis van de feiten
of het gaat om een loutere beveiligingsinbreuk, een gegevenslek, en of het al dan niet nodig is om betrokkenen op de hoogte te brengen.

Het invullen van het meldingsformulier en de ja/nee vragen die erin opgenomen zijn fungeren als leidraad bij de beoordeling of er al dan niet moet worden gemeld aan de VTC en of de betrokkenen moeten worden in kennis gesteld.


Jouw contactpersoon

Stijn Desomer

functionaris voor gegevensbescherming (DPO), GO!

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel