Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Incident/gegevenslek

Wat is een beveiligingsincident?

Een beveiligingsincident is elke ongewenste en/of onverwachte gebeurtenis met een betekenisvolle of mogelijke impact op de informatieveiligheid (beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid en onweerlegbaarheid van informatie en -systemen).
Er is sprake van een informatieveiligheidsincident van zodra sprake is van een betekenisvolle of mogelijke impact op één van de volgende 5 aspecten van informatieveiligheid:

  • Vertrouwelijkheid of confidentialiteit: een informatie-eigenschap waardoor alleen gemachtigde personen, entiteiten of processen toegang hebben tot informatie en waardoor informatie alleen kan worden doorgegeven aan gemachtigde personen, entiteiten of processen.
  • Integriteit: het waarborgen van de correctheid en de volledigheid van de informatieverwerking. De integriteit van informatie is de eigenschap waardoor die informatie niet opzettelijk of onopzettelijk kan worden veranderd of vernietigd. De integriteit van een systeem of proces is de eigenschap om de gewenste functie volledig en volgens de verwachtingen te verwezenlijken, waarbij het zonder een gemachtigde tussenkomst niet mogelijk is opzettelijke of onopzettelijke veranderingen aan te brengen.
  • Authenticiteit: het moet ondubbelzinnig vaststaan van wie de informatie is (komt). Onder authenticiteit wordt verstaan dat een entiteit diegene is die ze beweert te zijn. Authenticiteit wordt toegepast op personen (gebruikers) maar ook op elke andere entiteit (applicatie, processen, systeem, enz.). Het is een identificatie, d.w.z. een herkenning van een benaming waardoor een entiteit zonder enige twijfel kan worden aangewezen.
  • Beschikbaarheid betekent dat informatie(systemen) toegankelijk en bruikbaar zijn op de juiste momenten op verzoek van een gemachtigde entiteit.
  • Onweerlegbaarheid: betekent dat een bewerking of gebeurtenis daadwerkelijk plaatsvond en niet nu noch later ontkend kan worden.


Jouw contactpersoon

Sofie Descamps

informatieveiligheidsconsulent, GO!

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Stijn Desomer

functionaris voor gegevensbescherming (DPO), GO!

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel