Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Thema voeding

Thema voeding1).jpg

Thema voeding

 

 

 

 

GO! scholen willen gezonde voeding en dranken promoten bij hun leerlingen en personeel. Ze zorgen hierbij voor een evenwichtig aanbod en een aantrekkelijke infrastructuur. GO! scholen besteden veel aandacht aan de samenstelling van de schoolmaaltijden. Leerlingen leren er bewust omgaan met voeding en dranken. Onze scholen promoten watergebruik en willen elke leerling onbeperkt toegang geven tot water. Een laagdrempelig plasbeleid met aandacht voor bijzondere noden hoort hier ook bij.

Als school bepaal je zelf of en op welke manier ja aan dit thema werkt. Maar je werkt wel altijd doelgericht. Ter illustratie, kan je enkele doelstellingen vinden, die bij het thema passen.

Doelstellingen

  • Leerlingen eten op school een evenwichtig middagmaal
  • Leerlingen gaan op school evenwichtig om met tussendoortjes
  • Leerlingen leren bewust evenwichtig met voeding omgaan
  • Leerlingen gaan op school evenwichtig om met dranken
  • Leerlingen drinken op school voldoende water
  • Leerlingen kunnen op elk moment naar het toilet gaan
  • Leerlingen zijn weerbaar tegen invloeden van reclame en omgeving die ongezonde voeding stimuleren

Thema voeding als onderdeel van het beleid rond leerlingenbegeleiding

De vier begeleidingsdomeinen binnen leerlingenbegeleiding beïnvloeden elkaar. Dit kunnen we ook illustreren aan de hand van het thema voeding. Een algemeen gezond voedingspatroon (zoals aanbevolen door de voedingsdriehoek) biedt de beste ondersteuning voor mentale én fysieke gezondheid. Voedingsgewoonten hebben ook invloed op gedrag en leerprestaties (vb. energie-boost creëren, concentratie beïnvloeden, enz.).  Daarbij is het aan te bevelen om, zeker bij kinderen en jongeren, ook aandacht te hebben voor het ruimere eetgedrag, zoals al dan niet ontbijten, maaltijden overslaan, snackgedrag (in groep), … Zo wordt meteen ook de link gelegd met de socio-emotionele ontwikkeling van jongeren, identiteitsontwikkeling en weerbaarheid.

Nood aan ondersteuning

Voor de ondersteuning bij een veranderingsproces of bij het vormgeven van een beleid kan de school rekenen op de PBD.

Voor het thema voeding heeft het GO! als partnerorganisatie het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Inspirerende documenten

Gezonde dranken en tussendoortjes op school

Onderwijs en voedingsindustrie sloten in 2006 het engagement om tot afspraken te komen rond het aanbod dranken en tussendoortjes op scholen. Zo maken we het voor jongeren eenvoudiger om te kiezen voor producten die passen binnen een gezonde en evenwichtige levensstijl. Naar aanleiding van deze engagementsverklaring koos het GO! het standpunt om te evolueren naar een uitdoofbeleid inzake suikerrijke dranken en tussendoortjes, een verbod op energiedranken en (gratis) wateraanbod op school.

Leerlijn voeding (pijler "educatie" van de gezondheidsmatrix), gelinkt aan tal van educatieve materialen

De leerlijn voeding is een praktisch instrument waar leerkrachten of scholen meteen mee aan de slag kunnen gaan. De leerlijn biedt een overzicht van leerinhouden doorheen de verschillende onderwijsniveaus. Dit gaat van kleuteronderwijs, over lager onderwijs, tot secundair onderwijs. Handig is ook dat Bij elk subthema een oplijsting wordt gemaakt van materialen, pedagogische dossiers en werkvormen waarmee leerkrachten aan de slag kunnen in de les.

Het is belangrijk te vermelden dat de leerlijn een adviserende leidraad is. Elke school dient het gegeven te vertalen naar de eigen situatie, praktijk, werkvormen, instrumenten ... De leerlijn dient dus school- en klasspecifiek te worden gemaakt.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven werkte vanuit hun expertise verschillende materialen uit voor onderwijs:

Doordacht communiceren over eetgedrag, gewicht en uiterlijk op school

Positief communiceren rond eten en gewicht is een uitdaging. Eetexpert ontwikkelde fiches die hierbij kunnen helpen. Ook een fiche specifiek voor scholen. Preventief aan de slag rond eet- en gewichtsproblemen bij kinderen en jongeren.

Veilig eten en drinken op school

Informeer je over de voedselveiligheid wanneer je bereid voedsel aanbiedt. Ook over veilig kraantjeswater bestaan er richtlijnen.

Subsidies voor groenten en fruit op school

Basisscholen en scholen voor buitengewoon secundair onderwijs kunnen een subsidie krijgen als ze schoolfruit, schoolgroenten en/ of schoolmelk verdelen onder de leerlingen.

Schoolmaaltijden en (broodjes)lunch op school

Het Vlaams Instituut Gezond Leven ontwikkelde deze gids om scholen te ondersteunen in hun beleid rond schoolmaaltijden en een gezonde (broodjes)lunch op school.

 

Nieuws

Jouw contactpersoon

Dean Hellebuyck

pedagogisch medewerker, Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel