Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Thema alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gamen en gokken

 Alcohol en drugs.jpg

Thema alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gamen en gokken

 

 

De scholen van het GO! willen voorkomen dat alcohol, illegale drugs, gamen of gokken de ontwikkeling en het welbevinden van de leerlingen negatief beïnvloedt. We willen leerlingen stimuleren om gezonde keuzes te kunnen maken.

Als school bepaal je zelf of en op welke manier ja aan dit thema werkt. Maar je werkt wel altijd doelgericht. Ter illustratie, kan je enkele doelstellingen vinden, die bij het thema passen.

Doelstellingen

  • Leerlingen zijn weerbaar tegen invloeden uit de media en hun omgeving die middelengebruik stimuleren
  • Leerlingen kennen de afspraken en regels in verband met middelengebruik op school
  • Leerlingen weten waar ze terecht kunnen met vragen en problemen rond dit thema

Thema tabak, alcohol e.a. drugs als onderdeel van het beleid rond leerlingenbegeleiding

De vier begeleidingsdomeinen binnen leerlingenbegeleiding beïnvloeden elkaar. Dit kunnen we ook illustreren aan de hand van het thema middelengebruik. Het spreekt voor zich dat leerlingen die onder invloed van alcohol of andere genotsmiddelen zijn, niet goed kunnen werken of leren. Bovendien heeft middelengebruik niet enkel een invloed op de fysieke gezondheid, maar evenzeer op de sociale en mentale gezondheid (vb. groepsdruk, identiteitsontwikkeling, ..).  Inzetten op het thema middelengebruik op school versterkt jongeren in het nemen van gezonde keuzes en komt dus de weerbaarheid en veerkracht van jongeren ten goede.

Werk maken van een drugbeleid op school

Hoe bepalen we als school onze houding tegenover middelengebruik? Hoe reageren we wanneer er zich incidenten rond middelengebruik voordoen? Hoe vangen we leerlingen op die problemen hebben met middelengebruik? Wat leren we onze leerlingen over drugs?

Je biedt een effectief antwoord op deze vragen met een continue en beleidsmatige aanpak: het Drugbeleid op School (DOS).

Inspirerende documenten

Omgaan met alcohol en andere drugs op school

Het GO! werkte mee aan de leidraad 'omgaan met alcohol en andere drugs op school'. De publicatie is een leidraad die je heel overzichtelijk uitlegt welke ingrediënten je nodig hebt om een 'Drugbeleid Op School' (DOS) te ontwikkelen.

Gids voor een drugbeleid op school (DOS).

Hoe gaat de school op de beste manier om met alcohol, illegale drugs, genotsmiddelen, psychoactieve medicatie, gokken en problematisch gamen?

VAD-leerlingenbevraging (beginsituatie-analyse)

Wil je graag een objectief beeld van het middelengebruik van jouw leerlingen in het secundair onderwijs? Dat krijg je door deelname aan de VAD-leerlingenbevraging. Hiermee krijg je inzicht in het middelengebruik van je leerlingen en krijg je nadien ook input om je DOS te ontwikkelen, bij te sturen of te evalueren.

Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs (pijler "educatie" in de gezondheidsmatrix)

De leerlijn is een praktisch instrument dat schoolteams van het basis- en secundair onderwijs wil ondersteunen bij het preventief werken rond alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs. De leerlijn beschrijft welke thema's je, idealiter, bij welke leeftijden aan bod brengt en met welke doelstelling.

Het is belangrijk te vermelden dat de leerlijn een adviserende leidraad is. Elke school dient het gegeven te vertalen naar de eigen situatie, praktijk, werkvormen, instrumenten ... De leerlijn dient dus school- en klasspecifiek te worden gemaakt.

Omgaan met alcohol en andere drugs op school kan niet los gezien worden van het wettelijk kader. VAD informeert je in de brochure over de wetgeving, burger- en strafrechtelijke aansprakelijkheid, zwijgplicht, zwijgrecht, de school als privaat domein, drugcontroles, orde- en tuchtmaatregelen... enz. Een korte fiche geeft je meer info over alcohol en de wet en illegale drugs en de wet.

Nood aan ondersteuning

Voor de ondersteuning bij een veranderingsproces of bij het vormgeven van een beleid kan de school rekenen op de PBD. Voor de thematische expertise rond het thema 'alcohol, illegale drugs, gokken en gamen' werkt het GO! samen met VAD. de partnerorganisaties van het GO!.

Ondersteuning op maat

De CGG-preventiewerkers en intergemeentelijke/lokale preventiewerkers hebben een schoolondersteunende opdracht en staan klaar met deskundige coaching omtrent tabak, alcohol en illegale drugs. Bij hen kan je terecht voor ondersteuning op maat van jouw school.

 

Nieuws

Jouw contactpersoon

Dean Hellebuyck

pedagogisch medewerker, Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel