Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Alcohol en andere drugs

Op 1 april 2009 werd er voor de privésector een CAO betreffende het voeren van een preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming afgesloten. Deze CAO nr. 100 verplicht elke onderneming in de privésector om een dergelijk beleid te voeren met de bedoeling werkgevers en werknemers te responsabiliseren.

Ook een werkgever uit de openbare sector is op basis van de bepalingen van de Welzijnswet van 1996 verplicht om een welzijnsbeleid te voeren. Dat beleid moet zoveel mogelijk risico's voorkomen of de schade beperken wanneer er zich toch risico's  voordoen.

Het gebruik van alcohol en andere drugs op de werkvloer is een situatie die een invloed kan uitoefenen op het welzijn en de veiligheid van personeelsleden en hun (werk)omgeving. Vanuit deze context zou een preventiebeleid voor alcohol en andere drugs inherent moeten zijn aan een adequaat welzijnsbeleid.

Voor onze scholengroepen is een beleid voor alcohol & drugs uitgewerkt en onderhandeld op het centrale niveau. De beleidsverklaring is volgens de tekst in principe algemeen geldend. We willen hiermee het disfunctioneren op het werk ten gevolge van alcohol- of ander drugsgebruik voorkomen, het bespreekbaar maken en verhelpen. De uitwerking van maatregelen en (interventie)procedures kunnen in elke scholengroep verder concreet uitgewerkt worden. Daarbij moet rekening worden gehouden met de cultuur en de specifieke arbeidsomstandigheden en arbeidsinhoud. De uitgewerkte tekst van de scholengroep moet onderhandeld worden met de vakorganisaties op lokaal niveau.